Maija Tammi: Ouroboros, 2019.

Enbildsmanifestet

I Enbildsmanifestet utmanar fotokonstnärerna Marja Pirilä (f. 1957), Harri Pälviranta (f. 1971), Maija Annikki Savolainen (f. 1980) och Maija Tammi (f. 1985) både sitt eget sätt att göra konst och praxis inom fotobranschen. På utställningen ställer varje konstnär fram ett självständigt bildverk, som varken stöds av omfattande texter eller av parallella verk av samma konstnär.  Syftet är att inbjuda betraktaren att stanna upp vid en bild och titta långsamt.

Utställningen är en visuell kommentar till den moderna fotokonstens kutymer. Enbildsmanifestet poängterar betydelsefullheten hos en enda bild under en tid som hyllar serialitet. Syftet med manifestet är också att väcka tankar om huruvida fotoverkens form och existens regleras av parametrarna för tävlingar, festivaler och stipendieansökningar.

I utställningssalen visas utöver verken också manifestet och en intervju med konstnärerna. De fyra konstnärerna har mycket olika utgångspunkter i fråga om utställningen, och det slutliga utförandet är inte konfliktfritt. Efter november styr utställningen utomlands. Under kommande utställningar kommer författarna till manifestet att bjuda in en lokal konstnär för att göra ett verk enligt manifestet.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

13.9.–17.11.2019
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.