Fenomenala fotografier – Studievägar till Fotografiska museets öppna material

Photo: Virve Laustela, The Finnish Museum of Photography

Fenomenala fotografier – Studievägar till Fotografiska museets öppna material

Kabelfabriken, Processrummet

12.5.–26.11.2017

Tolkningar och kunskap – studievägar till de öppna materialen är ett projekt kring publikarbete vid Finlands fotografiska museum 2016–2017. Syftet med projektet är att göra museets öppna, fritt tillgängliga digitala bildmaterial bekanta för lärarna och att utveckla nya sätt att bearbeta bilderna i undervisning som behandlar fenomen. Villkoren för att utnyttja de öppna bilderna gör det möjligt att fritt modifiera och dela dem, och då är användningsmöjligheterna så gott som gränslösa.

Projektet representerar en ny slags samarbetsform mellan museer och lärare, där vi utvecklar de museipedagogiska förfarandena med hjälp av gemensam planering, bildar nätverk samt utvecklar och testar de nya arbetssätten i praktiken.

Under våren 2017 har sammanlagt sju olika slags undervisningsgrupper sökt nya sätt att utnyttja museets öppna material med hjälp av olika slags verktyg och tekniker. Museets öppna samlingsbilder bildade utgångspunkten som ledde grupperna in på många slags fenomen och teman. Utställningen i Processrummet på Fotografiska museet visar såväl hur projektet framskrider som gruppernas lärprocesser och deras konkreta resultat.

I utställningen deltar Haukilahden koulu, Helsingin kielilukio, Helsingfors universitets normalskola i Vik (Viikin normaalikoulu), Sataedu Kokemäki, arbetarinstitutet i Tammerforsregionen (Tampereen seudun työväenopisto) och Viitaniemen koulu. Resultaten av projektet sammanställs senare också på museets webbplats och de kan användas fritt av alla.

Tolkningar och kunskap är ett riksomfattande projekt som finansieras av Museiverket och ingår i projektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet, Vårt gemensamma arv.

Finlands fotografiska museum har för helt öppet bruk öppnat över 500 samlingsbilder, som finns på bildtjänsten Flickr på adressen www.flickr.com/valokuvataiteenmuseo

Fritt inträde.

Utställningen är stängd 3.-17.6 & 1.-9.8 p.g.a. fotokurser för ungdomar i Processrummet.

Kabelfabriken, Processrummet

12.5.–26.11.2017