Fickalbum

Taskualbumit-projekti, Suomen valokuvataiteen museo. Kuvaaja ei tiedossa / fotograf okänd / photographer unknown, 13.9.2015

Fickalbum

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

3.2.–9.4.2017
Bilder
Finlands fotografiska museum genomförde 2016 ett projekt i samarbete med läroämnet museologi vid Helsingfors universitet Festivalen för politisk fotografi där fotografier av asylsökande i Finland tillsammans med minnen och berättelser nyligen togs till vara. Sammanlagt 41 fotografier lades till museets samlingar.

Donatorerna ombads välja 5–10 foton ur sina mobiltelefoner som var viktigast för dem själva. Bilderna formades ofta till en historia som berättade om hemlandet, om en svår flykt genom Europa och om önskningar och drömmar förknippade med Finland. Fotografierna berättar om människor på mottagningscentraler som väntar på asylbeslut, om deras historia och nya vardag i Finland.

Intervjuerna som gjordes i samband med att fotona överlämnades blev till ett material på omkring tio timmar. Irakiern Ahmed Alalousi, som arbetade med projektet, redigerade ett videokollage av materialet i vilket donatorerna berättar om de foton som är viktiga för dem. Alalousi är själv en asylsökande som kom till Finland hösten 2015, och han jobbar som tolk, fotograf och sakkunnig inom projektet.

 

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

3.2.–9.4.2017
Bilder