fin.land.

Laura Konttinen: Arrival, 2015

fin.land.

Finlands fotografiska museum

23.8.–18.11.2018
Bilder
Photobooks from Finland har sammanställt utställningen och fotoboken, som båda grundar sig på kollektivt skapande. Åtta konstnärer valdes till projektet våren 2018. Utgångstemat var det finska landskapet.

Konstnärer: Sara Hornig, Simo Karisalo, Karl Ketamo, Laura Konttinen, Sebastian Reis, Kukka-Maria Rosenlund, Aura Saarikoski och Emma Sarpaniemi

Utställningen och fotoboken kurateras av: Photobooks from Finland / Tuomas Linna, Johannes Romppanen, Karoliina Paatos, Toni Vallasjoki och Nita Vera

 

Det finns flera synonymer för landskap, exempelvis sceneri, utsikt och vy. Vi kan tänka oss att landskap innebär att se något från en viss vinkel. Det visar sig alltid på olika sätt beroende på vilket håll man ser det från. Det är aldrig något objektivt, utan alltid beroende av betraktaren. Verken på utställningen är förknippade med minnen, med naturen, med att höra till en plats och med att utforska begreppet landskap. Här finns också verk som behandlar information och identitet, behovet av att bli sedd samt upprätthållande av kontroll och ordning.

Photobooks from Finland är en gemenskap grundad 2014 som främjar och arkiverar finländsk fotokonstlitteratur. Som en del av utställningen publiceras Photobooks from Finlands första fotobok fin.land.

Centret för konstfrämjande har stött utställningen.

Finlands fotografiska museum

23.8.–18.11.2018
Bilder