Caj Bremer:

Finsk vardag

Caj Bremer: sarjasta Suomalainen arkipäivä, 1971 / Suomen valokuvataiteen museon kokoelma

Caj Bremer:

Finsk vardag

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

13.9.2019–5.1.2020
Bilder

Förnyaren av det finska reportagefotot, Caj Bremers (f. 1929) fotoserieklassiker Finsk vardag (1971) kom till när Bremer frigjorde sig från sitt dagliga tidningsjobb och reste runt i landet på ett stipendium av den finska kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto. Bremer ville fotografera människan i sin egen miljö. Urbaniseringen och hur det lantliga landskapet ger vika för den moderna världen var exempel på teman som han med projektet kunde fördjupa sig i på ett annat sätt än i det dagliga arbetet. 1970-talet ett årtionde av medveten reportagefotografi. Bremer riktade också kameran mot missförhållanden, såsom utnyttjandet och skövlandet av naturen.

Bremer inledde det ambitiösa projektet i Sköldvik i södra Finland och fortsatte därifrån med bil norrut, först till Uleåborg och sedan till Muonio. Han fotograferade med sin lilla Leica. I utrustningen ingick också en blixtanordning, men den behövdes sällan: när man fotograferade med kinofilmkamera använde man naturljus och känsligare film. Av det material som ackumulerades under projektåret skapade Bremer tolv bildkollage till vilka han skrev texter tillsammans med kollegan på tidningen Viikkosanomat, journalisten Ulla-Maija Kivikuru. Samspelet mellan bild och text imiterade till sin form en tidningslayout.

Bremers yrkeskarriär fick sin start 1952, när han började som fotograf på Hufvudstadsbladet. Från 1957 arbetade Bremer på Viikkosanomat, där han var den första prisbelönta fotografen. Senare gjorde han en lång karriär på tidningen Helsingin Sanomat. För verkserien Finsk vardag fick Bremer ett statligt pris 1972 och 1974 fick han statspriset för informationsspridning.

Alla verk på utställningen är Caj Bremers egna silvergelatinkopior från 1972 och hör till Finlands fotografiska museums samlingar. Av verken har en del köpts in och en del erhållits som donation av fotografen.

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

13.9.2019–5.1.2020
Bilder