Fotografiets paradoxer

Fotografiets paradoxer

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

13.5.–28.8.2022

Utställningen Fotografiets paradoxer inbjuder dig att fundera över förväntningar och uppfattningar i samband med fotografier. Utställningen är en samling undersökande projekt som utmanar ”den fotografiska tanken”.

De kemiska, optiska, elektriska, digitala och kalkylerade fototeknikerna förenas framför allt av en strävan att simulera en visuell observation. En bild som ser ut som ett fotografi uppfattas lätt som ett absolut bevis för närvaro framför kameran, även om bilden kan vara producerad av en algoritm. Paradoxen: om du ser en bild som ett foto, då är det ett foto – för dig. Att se bilder som fotografier enligt den modell fotografierna erbjuder utgör utställningens kärna.

 

Konstnärer och forskare på utställningen: Bruno Caldas, Outi Condit & Rosie Swayne, Stephen Cornford, Suzanne Mooney, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Mia Seppälä, Niina Uusitalo & Jenni Niemelä-Nyrhinen, Jukka Häkkinen och en arbetsgrupp.

Utställningen har kuraterats av Mika Elo.

 

Utställningen stöds av Linnamos stiftelse, projektet Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat (Postdigitala epistemologier inom fotografi) som finansieras av Finlands Akademi samt Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

13.5.–28.8.2022