Matti Koivumäki: Trä-Vallgård

Foto: Matti Koivumäki: Vallilantie 17, 1975. Finska Fotografiska Museum.

Matti Koivumäki: Trä-Vallgård

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

8.3.–26.5.2019
I skiftet mellan 1960- och 1970-talen moderniserades Helsingfors byggnadsbestånd och gammalt revs i rask takt för att ge plats åt det nya. De hus som byggts i början av seklet började bli åldersstigna och motsvarade inte tidens boendeideal. Fotografen Matti Koivumäki (f. 1950) vandrade under två år i sina barndomstrakter och förevigade det Trä-Vallgård som utdömts på grund av en stadsplaneändring.

Under sitt långsiktiga fotograferingsprojekt blev Koivumäki bekant med människorna i området och deras hem. Fotografierna ger en bild av en vänskap över generationsgränserna, det dagliga slitet, de gemensamma aktiviteterna, hur barnen utvecklas och leker. För Vallgårdsborna blev det viktigt att försvara sin älskade livsform. Viljan att påverka det egna bostadområdets öde gav resultat: tack vare den aktiva invånarrörelsen genomfördes inte stadsplanen i fråga om rivningen. Däremot började tanken på att renovera byggnadsbeståndet få understöd.  Trä-Vallgårds unika miljö skyddades i slutet av 1970-talet och husen renoverades i början av 1980-talet.

1970-talet var det ställningstagande fotografiets årtionde. Många fotografer iakttog med kritisk blick smärtpunkterna i det finska samhället. Koivumäki inledde sina studier på fotolinjen vid Konstindustriella högskolan 1973. Utöver serien om Trä-Vallgård har han dokumenterat det växande Helsingfors, demonstrationer, evenemang och människornas dagliga liv. Fotografierna på utställningen består av ursprungliga silvergelatinkopior från åren 1974–1976.

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

8.3.–26.5.2019