Onni Lönnroth, Varis pöydällä / A crow on the table, 1910, Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum / The Finnish Museum of Photography.

OBJECTS ON OIL

Utställningsdelen Ecological Fallacy som sammanställts av kurator Basak Senova i utställningssalen på Fotografiska museet för en dialog med föreningen Mustarinda-seuras samlade verk Objects on Oil.

Mustarinda-seura har fördjupat temat som fokuserar på ekologiska frågeställningar och behandlar förändringen i vår naturuppfattning och vårt förhållande till naturen ur perspektiv som utgår från arkiven, arkitekturen, skogen och energin.

Objects on Oil fäster vår uppmärksamhet på den fossilgrund på vilken den mänskliga erfarenheten, den ekonomiska verksamheten och hela samhället är uppbyggda. Särskild vikt läggs på avbrotten i förståelsen av den här materiella grunden. Beroendeförhållandena mellan den mänskliga verksamheten och de icke-mänskliga varelserna har i det dagliga livet fördunklats intill osynlighet. De hamnar ofrånkomligen i centrum av samhällsutvecklingen i samband med klimatuppvärmningen och upplösningen av den fossila ekonomin.

Objects on Oil / Mustarinda på Fotografiska museet : Jenna Sutela, Martti Kalliala, Karoliina Lummaa, Paavo Järvensivu, Guy Ben-Ner, Ilkka Halso, Anna-Kaisa Rastenberger, Sofia Lahti.

Objects on Oil är fyra konstnärliga forskningsprocesser som kritiskt undersöker vårt förhållande till naturen med fokus på arkiv, arkitektur, skog och energi. Sektionernas arbetsgrupper är:
Arkiv - Paavo Järvensivu, Karoliina Lummaa, Anna-Kaisa Rastenberger,  Sofia Lahti
Arkitektur - Martti Kalliala,  Jenna Sutela
Skog -  Guy Ben-Ner and Ilkka Halso
Energi - Jussi Kivi, Antti Majava, Nestori Syrjälä, Tere Vadén

PUBLIKATION
Under biennalen utges publikationen Ecological fallacy, som ingår i Mustarindas publikationsserie.  Artiklarna i biennalpublikationen erbjuder teoretiska verktyg för att behandla situationen och gå framåt. Huvudredaktör är forskaren Paavo Järvensivu, redaktörer Noelia Martinez (Finlands fotografiska museum) och kurator Basak Senova. För layouten står Pauliina Leikas.

SEMINARIUM
Den 29 mars 2014 ordnas ett seminarium Valokuva fossiilinihilismin aikakaudella (Fotografiet under fossilnihilismens tid), där professionella inom vetenskap och konst fördjupar sig i frågor kring biennalens tema. Välkommen till seminariet i restaurangen Hima & Sali i Kabelfabriken kl. 11–16.

Finlands fotografiska museum:
Guidade visningar för allmänheten söndagar kl. 13.
Det finns en samtalsguide på utställningarna söndagar kl. 14–15.
Inträdesavgift till museet.
Bokningar av guide och verkstäder: workshop@fmp.fi ,  tfn 09 6866 3621, ti–fre kl. 9–12

Mer information om utställningarna:
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger 050 518 7619, anna-kaisa.rastenberger@fmp.fi
Amanuens Tiina Rauhala 050 432 7562, tiina.rauhala@fmp.fi

Mer information om publikarbete, guidningar, verkstäder och program: Ansvarig för publikarbetet Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo@fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20.  Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors. Info 09 6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Mer information om hela biennalprogrammet http://www.hpb.fi/

Mer information om föreningen Mustarinda-seura: www.mustarinda.fi

 

Finlands Fotografiska Museum
1. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsingfors

27.3.–27.7.2014
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.