Photofuss: Nattlig sol, morgonmåne

Bild: Nova Lindahl: Fluidum, 2022

Photofuss: Nattlig sol, morgonmåne

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

1.7.–28.8.2022

Gruppen Photofuss utställning reflekterar över olika frånsidor av det dagliga livet och över upplevelser av mörker och ljus.  

Utställningen förbereddes i intimt samarbete. Vi talade om influenser mellan människan, naturen och den digitala världen, om frihet, motsättningar och om sinnesförnimmelser av många olika slag.  

Medlemmar av gruppen som deltar i utställningen: Oona Aleksia, Lotta Böhm, Iines Lahti, Nova Lindahl, Maija Lindström, Sohvi Manninen, Emilia Mäenpää, Joona Möttö, Oona Pohjolainen, Luukas Pollari, Emilia Sumi, Elle Sumelius, Rita Topaloglou, Matias Uusinoka och gruppens koordinator Milja Laakso. Som utställningshjälp också Tuukka Jaromaa.   

Ett särskilt tack till Sergei Pavlov, Helen Korpak och Finlands Mörkrumskonstnärer, Suomen Pimiötaiteilijat ry, för stöd och inspiration.   

Photofuss är en grupp för unga vid Finlands fotografiska museum som bjuder på en chans att uppleva och förverkliga fenomen inom fotokulturen genom kollektivt arbete. Gruppens verksamhet baserar sig på det experimentella och undersökande och styrs av idéer och intressen inom gruppen. Photofuss planerar och producerar sina egna utställningar. Gruppen bildas alltid för ett år i sänder och en öppen utlysning sker varje höst. 

Utställningen har sammanställts i samarbete med Finlands fotografiska museum. Alla bilder och texter har producerats av gruppen Photofuss. 

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

1.7.–28.8.2022