Platser i livet

Veikko. Kuva: Helena Inkeri.

Platser i livet

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

27.5.–14.8.2016
Bilder

Om jag bara hade fått på band vad flickorna pratade om efter dansen!
– Orvokki, (f. 1946)

I fotoprojektet Elämän paikat (Platser i livet) delar en grupp invånare på vårdhem i Helsingfors och deras anhöriga med sig minnen i bilder och berättelser från viktiga platser i deras liv. På en sådan plats har en människa upplevt något glädjande eller gripande, någonting oförglömligt.

Under projektets gång återvände deltagarna tillsammans med fotografen, socionomen Helena Inkeri, till en viktig plats för att bli fotograferade. Gemensamma kaffestunder och samtal ackompanjerade av gamla foton ur album, dokumentär- och konstfoton gav vingar åt minnena.

Projektet som inleddes i maj 2015 på Kasbergets servicecentral och fortsatte hösten 2015 på Seniorisäätiön Kannelkoti, Seniorstiftelsens hem i Gamlas, har erbjudit deltagarna en chans att reflektera över det liv de levt, värna om betydelsefulla stunder i ett unikt liv och få nya erfarenheter. Samtidigt har verksamheten skapat en grogrund för möten mellan invånare, anhöriga och husets personal.

På utställningen delar deltagarna med sig av sina minnen från 1930-talet framåt. Fotografierna och texterna sträcker sig från Ekenäs skärgård till Esplanadens vimmel och bort till minnen som krigsbarn på landsbygden i Sverige. Fragmentariska minnen från ett långt liv flätas samman till hela berättelser, där det förgångna möter dagens värld. Samtidigt som verken berättar individuella historier tecknar de en bild av en delad erfarenhetsvärld och historia.

 Under kriget togs flyktingar emot enbart av rika och av troende i Sverige. Jag hade inte brytt mig om dyra leksaker. Det viktiga var att få kärlek.
Annikki, (f. 1938)

Johanna sade att på den här sidan av ön reflekteras en miljon strålar från vattnet. Här på klippan låg vi och vilade vi tillsammans.
Hermanni, (f. 1931)

Jag skulle vilja återvända till 60-talet och återuppleva ungdomens hemhippor!
Mirja, (f. 1941)

Du min skapare, så många minnen som har vällt fram. Jag skulle inte ge bort en enda dag, min barndom var guld värd.
Irma, (f. 1939)

Även om benen inte bär som förr, åstadkommer minnena samma glöd i ansiktet som för årtionden sedan.

Projektet har finansierats av Suomen Kulttuurirahasto (Finska kulturfonden) genom stipendiet Taidetta hoitolaitoksiin (Konst till vårdinrättningar) och samarbetspartner var Finlands fotografiska museum, servicecentret Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus i Kasberget och Seniorstiftelsen. Syftet med Suomen Kulttuurirahastos stödform Taidetta hoitolaitoksiin är att främja livskvaliteten för människor i behov av vård eller särskilt stöd med hjälp av konst eller tillämpad konst.

Inspelningar förknippade med fotografierna: Helena Inkeri, Harri Tahvanainen och Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humanistiska yrkeshögskolan), Utbildningsprogrammet för kulturproduktion. E – bokens produktion Harri Tahvanainen.

www.elamanpaikat.fi

Elämän paikat på Facebook

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

27.5.–14.8.2016
Bilder