Samarbete! – Bilder från Konsumtionsandelslagens Centralförbunds samlingar

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kokoelma, Suomen valokuvataiteen museo.

Samarbete! – Bilder från Konsumtionsandelslagens Centralförbunds samlingar

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

8.11.2016–26.2.2017
Bilder

Bilder som skildrar urbaniseringen, industrialiseringen och uppkomsten av välfärdssamhället och konsumtionskulturen – berättelsen om de stora förändringarna i det finländska samhället är bekant. Perspektivet på det 100-åriga Finland är den här gången arbetarklassens. Vi ser arbetet och arbetarna flytta från byarna till städerna, från åkrarna till industrins produktionslinjer. Ljusa hem i förorterna ersätter trånga spisrum.

Konsumtionsandelslagens Centralförbunds (KK) verksamhet kunde omfatta enarbetares hela livsmiljö. KK lät bygga hem, affärer och produktionsanläggningar samterbjöd fritidsaktiviteter. KK bildades 1916 när städernas handelslag, som grundats avfabriksarbetarna, bröt sig ut ur Centrallaget för handelslagen i Finland (SOK).

KK:s språkrör Kuluttajain Lehti, senare Kuluttaja, Me Kuluttajat och slutligen Me, hade en stor upplaga. Bilderna i negativarkivet, som kom till Finlands fotografiska museum 1974, skapades i främsta hand för de här tidningarna under 1950- och1960-talen. Bland negativen finns också reklamfoton och dokumentation av förbundets verksamhet.

För att fira hundraårsjubileet av grundandet av Konsumtionsandelslagens Centralförbundhar tusen negativ ur arkivet digitaliserats med understöd från Andelslaget Tradeka och Stiftelsen för Konsumentandelsverksamheten (Kuluttajaosuustoiminnan säätiö). Bilderna i utställningen är nya bläckstråleutskrifter.

Se mera bilder på Flickr!

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

8.11.2016–26.2.2017
Bilder