Taneli Eskola:

Sköna Jord

Taneli Eskola: Pitkäsilta, Helsinki 2014. Kuvaa on rajattu.

Taneli Eskola:

Sköna Jord

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

18.5.–14.8.2016
Bilder

"Eskolas landskapsbilder väcker minnen av barndomens somrar. Hur havet doftade och hur klar himlen var. De påminner också om den där vackraste vinterdagen. När ljuset ekade från snön och kölden bet i kinderna." – Sanna Lipponen

Fotokonstnären Taneli Eskolas (f. 1958) verk är vävnader av rum och tid – bilder av snölandskap, gatuliv, trädgårdar och urbana paradis. Eskola har registrerat sin omedelbara boendemiljö, såsom 1980-talets Tavastehus och det gamla Malm i Helsingfors. Under sina resor har han förevigat bl.a. Sovjetunionen, Estland, Polen och Italien.

Taneli Eskola har publicerat många fotoböcker och illustrerat eller skrivit texten till tiotals böcker om fotokonst, kulturlandskap och trädgårdskonst. Eskola disputerade för doktorsgraden i konst 1997.

Fotograferandet är grunden för Eskolas arbete. Den omfattande privatutställningen Sköna Jord presenterar Taneli Eskolas produktion, som överskrider gränserna mellan olika fotografiarter, från 1970-talet till idag.

Texter av sakkunniga introducerar åskådaren till bildlandskapen på utställningen Sköna Jord. Julia Donner (forskare, FD), Kati Lintonen (FD, forskare), Sanna Lipponen (fri skribent och kurator) och Asko Mäkelä (konsthistoriker) öppnar stigarna till Eskolas värld.

 

www.tanelieskola.com

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

18.5.–14.8.2016
Bilder