Surrealism och trolleri på fotokort från början av 1900-talet

"Unelma", julkaisija Société Industrielle des Photographes, Pariisi, kulkenut Ranskassa n. 1905.

Surrealism och trolleri på fotokort från början av 1900-talet

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

17.8.–15.12.2013
Bilder

Utställningen Surrealism och trolleri på Finlands fotografiska museum visar upp nästan 500 fotovykort med förvånande visuell rikedom, hög konstnärlig kvalitet och fotografisk tjuskraft. Surrealistiska fantasier, gåtfulla drömmar, dramatiska divor, rollekar och ironi trängs på vykortens bildyta. Genom dem öppnar sig en fascinerande utsikt över det industriella fotografiets glömda guldålder i början av 1900-talet och den moderna fotokonstens tidiga historia.

I slutet av 1800-talet grundades i Europa en mängd fabriker som var med om att skapa en ny konstform. Fotografierna trycktes inte på kartong som nu utan korten producerades som äkta fotografier genom en mekaniserad exponerings- och framkallningsprocess. Den så kallade kilometerfotografin utvecklades småningom till en omfattande industrigren som spred sina produkter ända till Sydamerika och Australien. Fenomenet pågick i bara tjugo års tid men hann ge upphov till miljoner bilder, som i våra dagar är eftertraktade samlarobjekt.

Idag fascinerar de tjusiga fotokorten särskilt med sina fotomontagetekniker. En blandning av foto och teckning, parallellbilder och dubbelexponering var metoder som den industriella fotografin använde sig av hundra år före fotoshop. Eftersom det industriella färgfotografiet ännu inte hade uppfunnits färgades korten för hand. Handarbetet får de massproducerade bilderna att framstå som individuella exemplar. Den syntetiska färgsättningen stärker deras mystiska karaktär.

Fotovykortens guldålder drog nytta av den urbana populärkulturen som hade börjat florera i början av 1900-talet. Den gryende filmkonsten, det moderna plagelivet, erotik, cirkus och varieté tjänade som inspiration för bilderna. Tekniska nymodigheter som flygplan eggade fantasin.

Vykortens guldålder började avta i och med första världskriget, men innovationerna blev kvar under ytan för att dyka upp senare. Sådana upptäckter inom den moderna konsten som syntetisk kubism eller collage bottnar i uttrycksmedel som användes i vykort redan vid ingången till 1900-talet.

Under 1920- och 1930-talen började en grupp avantgardekonstnärer och -poeter hämta motiv ur drömmar, fantasier och det undermedvetnas virvlar. Så föddes den konstgren vi kallar surrealism. Fotovykorten som presenteras vid utställningen var ”surrealistiska” redan innan själva begreppet uppfanns!

I utställningen ingår även Jouko Korkeasaaris installation Vilken och Dera.

Utställningens kurator är konstforskaren, docent Harri Kalha. Hans bok Ihme ja kumma: surrealismia ja silmänlumetta 1900-luvun postikorttitaiteessa (WSOY 2012) behandlar utställningens tema.

Utställningen hör till Helsingfors festspel 2013 program.

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

17.8.–15.12.2013
Bilder