Tero Puha:

Unfinished

Tero Puha, sarjasta Unfinished

Tero Puha:

Unfinished

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.11.2010–6.1.2011
Bilder

"Under min bekantskap med modellerna förstod jag att en dokumentering av de kroppsliga förändringarna inte räcker till för att beskriva den press som samhället lägger på en transkönad människa. En transperson är fysiskt i ett mellantillstånd vid födseln och måste bygga upp sin kropp och sin sociala identitet på nytt i sin strävan efter ett harmoniskt liv. Hur gestaltar han eller hon sig i spegeln? Hur känns andra människors blickar? I mina foton har jag försökt beskriva dessa känslotillstånd."

 

Genom att på nytt fotografera porträtten bl.a. genom vatten och is har Puha skapat nya verk. Vattnet, isen och speglingarna skapar ett avstånd till det ursprungliga porträttets föreställande. Personerna på bilderna har blivit gestalter vars kroppar fördunklas, upplöses på pappret och blir oidentifierbara.

I en videoinstallation som kompletterar fotoserien uppträder en fiktiv gestalt Paula/Pauli. Videoverket beskriver hens försök att anpassa sig till den omgivande världen.

Tero Puha (f.1971) är en bildkonstnär som har ägnat sig åt fotografi, video och digital konst. I sitt konstnärliga arbete undersöker han den moderna människans liv och särskilt människans kroppsbild, identiteter, könsroller och konsumtion.

Konstnären säger: "Den moderna människan som söker en identitet och en mening med livet skapar i sin strävan att nå balans mellan det naturliga och det onaturliga oundvikligen stress och konflikter"

Puha har arbetat i Helsingfors, London, Paris, Berlin och New York. Hans verk har visats över hela världen och flera konstmuseer har införskaffat verk till sina samlingar.

 

I samband med utställningen publiceras Tero Puhas stora fotoverk Almost Human. Det omfattar Puhas produktion från åren 1995-2010. Här presenteras popkonstverk, nyansrika svartvita kroppsstudier, videoprojekt och installationer av den mångsidiga konstnären. Bokens författare är Leevi Haapala, Livia Hekanaho, Anna-Kaisa Rastenberger, Leena-Maija Rossi och Annamari Vänskä.

Mera om boken och om Tero Puhas produktion finns på adressen www.teropuha.com.


Konstnärsträff söndagen den 21 november kl. 14. Inträdesavgift till museet.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.11.2010–6.1.2011
Bilder