Niina Vatanen: The Rudiments of Cosmology, 2022.

Niina Vatanen
Universus

Sommaren 2024 tar vetenskap och gamla trosföreställningar över i Kabelfabriken. Utställningen av Niina Vatanen (f.1977) kombinerar konstnärens intresse för växter, naturvetenskap, konsthistoria, myter, riter och trosföreställningar.

Mänskliga samhällen har genom historiens lopp strävat efter att undersöka universums essens. Ett av de viktigaste ämnena för studier och filosofi har varit naturen och ordningen av livsformerna i den. Olika miljöer och arterna av växter och djur som bebor den har erbjudit människor levnadsuppehälle, och tillsammans med himlakropparna har naturen även legat till grund för olika vetenskapliga och religiösa system. Människor har vänt sig till växter, djur och stjärnor i sitt sökande efter livets fundamentala mening. Det verkar som att mänskliga samhällen i princip universellt har delat uppfattningen att om vi inte förstår naturen och de olika varelserna i den, kan vi inte förstå världen.  

Niina Vatanens utställning Universus dyker in i väven av semantiska system. Vid sidan om att reflektera kring naturens makt och dess signifikans i mytologi, skapelseberättelser och andra former av kunskap, utforskar utställningen den centrala roll som konsten spelar i konstruktion och bearbetning av kunskap. Bilderna, färgerna, rörelserna och blickarna som konstnärer skapar är grundläggande i våra försök att förstå världen och vår plats i den. Konsten har alltid utmanat, gjort uppror, förtrollat, gett liv åt, söndrat, fascinerat, utforskat och skapat något nytt.  

I Universus ställer Vatanen ut otaliga fotografier och konstverk från Finlands Fotografiska Museums samlingar vid sidan av sina egna verk. För sina verk använder Vatanen ofta arkivmaterial som utgångspunkt och bygger med det något nytt. Att arbeta med Museets samlingar har inspirerat Vatanen och gett henne chansen att ingå i dialog med olika generationer av konstnärer. Delar av utställningen har uppståt som ett resultat av denna dialog. Universus är uppbyggd i lager av intergenerationella visuella språk och skapar en unik visuell grammatik. Med denna grammatik strävar Vatanen efter att fånga strålglansen, passionen och rikedomen av livet, genom spannet av växternas mystiska krafter och rörelser av himlakropparna i rymden till den mänskliga upplevelsen av tid. 

Konstnären Niina Vatanen föddes i Kuopio och arbetar för tillfället i Helsingfors. Vatanens verk kombinerar fotografi, text, arkivmaterial och rörlig bild. Tid, och mer specifikt, den mänskliga upplevelsen av tid har blivit centrala frågor i Vatanens konst. I hennes mångbottnade verk styr Vatanen med avsikt betraktarens blick emedan hon utforskar relationen mellan det urskiljbara och det ourskiljbara. 

Finlands Fotografiska Museum
1. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, Helsingfors

24.5.–1.9.2024
Bilder

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.