Hertta Kiiski:

Violett hav

Hertta Kiiski: Violett hav, 2019.

Hertta Kiiski:

Violett hav

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.6.–1.9.2019
Bilder

Det här är Violett hav. Här möter bildkonstnären Hertta Kiiskis (f. 1973) verk från en period av tio år såväl varandra som nya verk och en ny utställningssal. Energierna hos alla dessa är beredda att möta din energi. På scenen finns flickor, djur av andra arter, stenar och tid.

 

Hertta Kiiski har i sina verk avbildat barndomen, flickskapet och hemmet. Hon dokumenterar ändå inte vardagen. Kiiski beskriver närvaro och tidens gång. Att minnas att livet är begränsat stärker enligt henne intensiteten i varandet. På bilderna och i videorna uppträder de egna döttrarna och brorsdottern. Framför kameran är de alltid medvetna om kamerans granskande blick. De är aktörer och uppträdande vilkas aktörskap med åren har mognat till ett jämlikt samarbete.

 

I Violett hav möter du också verk som behandlar andra djurarters rättigheter samt klimatångest. Kiiski tar sig an de här temana via känslorna. Perspektivet är inte alltid hopplöshet, utan parallellt med de dystra framtidsvyerna stiger empatin fram. Enligt Kiiski kan just empatin skingra den konstgjorda gränsen mellan människan och den övriga naturen samt göra slut på förtryckets och instrumentaliseringens kultur. Den kan fungera som en bro till en mer empatisk och rättvis samlevnad. Du är välkommen.

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.6.–1.9.2019
Bilder