Ian Waelder:

Who would be interested in an empty parking lot?

Foto: Virve Laustela / Finlands fotografiska museum

Ian Waelder:

Who would be interested in an empty parking lot?

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

23.3.–3.6.2018
Bilder
Who would be interested in an empty parking lot? är en del av en utställningsserie, där Ian Waelder fördjupar sitt intresse för skejtning och ungdomskultur samt deras reproducerbarhet i form av video, foto och ljud. Konceptet är centralt i hela hans konstnärliga produktion och i förståelsen av den.

Waelders verkserie fick sin begynnelse i traditionellt filmande, men på den aktuella utställningen är inte ett enda av fotografierna taget av honom själv. Verken är en samling bilder som Waelder samlat  från filmer, tidskrifter och böcker, centrala för skejtkulturen, och ”tillägnat” sig med olika tekniker, ombeskurit och bearbetat.

Waelder började arbeta på verksamlingen Professional Portraits (A Chronology of Skateboarding) 2016 genom att samla in stillbilder från hundratals skejtvideor och -dokument på nätet. Waelder har i centrum av bilderna beskurit ansikten som har påverkat skejtkulturens historia och hans eget skejtande. Porträtten har fångat ögonblicken innan ett trick eller ett fall. Bilderna har skrivits ut på tunna skisspapper på en svartvit hemutskrivare och pappren har fästs direkt på en vägg för att understryka bildernas skörhet.

På en stor väggutskrift finns en gestalt som ser ut att antingen falla eller vara i rörelse. Bilden är en ny version av ett fotografi som Ivory Serra tagit av skejtpionjären Andy Kessler. Waelder har avlägsnat omgivningen kring personen på bilden. Förstoringen har gett bilden en skulpturlik form, som dominerar utställningsrummet.

Den stora utskriften på väggen bredvid är skannade från artikeln som publicerades i en skejttidning 2005. På utställningen bygger tidningsurklippen upp en berättelse som får åskådaren att undersöka förhållandet mellan de texter och bilder som blivit kvar i den nya beskärningen.

Ian Waelder har också skapat ett ljudlandskap för utställningen som består av ljud från hans egna fall. Ljuden har tagits från skejtvideor som Waelders vänner filmade 2008–2012.

Ian Waelder (f. 1993 Madrid, Spanien) är en konstnär som bor i Frankfurt am Main i Tyskland. Waelder undersöker i sin konst förstadskulturen med hjälp av minnet. Waelder, som använder fotografier, ljud, text och skulpturer i sina verk, är intresserad av de spår som människan lämnar efter sig i sin levnadsmiljö. Waelder har fått priset Full Contact Prize 2013 på fotofestivalen SCAN i Tarragona i Spanien och hans arbeten har ställts ut bland annat på La Casa Encendida och Salón i Madrid samt på L21 Gallery på Mallorca. Waelder studerar bildkonst på Städelschule i Frankfurt am Main.

 

----

A feel of rhythm and an aroma of sweat overcome my senses on this Wednesday evening as the popping sound of wooden tails and the connection of metal trucks to metal coping takes place. It's about time, it's about space. The production of urban bodily senses. Balancing, moving and responding while seeing, hearing and touching architecture.

There is concrete, asphalt and metal. There is some brick and wood. Every once in a while there is a tree. It is no mystery why the tree is there: someone planned it, just like everything is planned – and then falls apart. To be oppositional, appropriative of the city, irrational in organization. It was in the streets that spontaneity expressed itself – in an area of society not occupied by institutions – social space has assumed new meaning.

A curb is an obstacle until you grind across it. A wall is but ledge until you drop off it. A cement bank is a useless slab of concrete until you shred it. Benches, stairs, banks and smooth pavements. Citizens use some of these elements every day, almost to the point of excess, but still have no appreciation for the structure itself. Most people think handrails are for those with mobility problems. Christian Hosoi says they are for ollie nose grinds.

Citater från Henri Lefebvre, Chris Carnel, Sarah Thornton, Mark Mardon, Ron Allen och artiklar i tidningar Thrasher och Skateboarder. Text publicerat i Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body (Berg, 2001) av Ian Borden.

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

23.3.–3.6.2018
Bilder