Ricardo Trabulsi:

Zapatisterna

Ricardo Trabulsi:

Zapatisterna

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

21.10.2010–6.1.2011
Bilder

Zapatisterna täcker sitt ansikte med kommandoluvor. Luvorna, "pasamontañas", som ursprungligen användes av säkerhetsskäl, har blivit en symbol och ett kännetecken för zapatisterna. Kommandoluvorna har medfört en uppmärksamhet åt ursprungsfolken i Mexiko som de annars inte skulle ha fått i kampen för sina rättigheter. Vapnen talar inte, utan kampen förs i det dagliga livet.

Utställningen vänder också blicken mot vårt eget samhälle och till exempel mot medborgarsamhällets tillstånd. Zapatisterna har med sin aktivitet väckt universella frågor om politik, samhälle och interkulturella relationer. De talar om solidaritet, om behovet av gemenskap och om hoppet som bär igenom människolivet. Vem är jag i den här världen och det här samhället? Vilka är vi? Vilka är de andra?

Utställningen koordineras av zapatismens infocenter Cedoz (www.cedoz.org). Den har fått stöd av Cedoz, Kansan sivistysrahasto och Finlands fotografiska museum.

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

21.10.2010–6.1.2011
Bilder