Vi stärker likabehandlingen och den antirasistiska verksamheten på Finlands fotografiska museum

Den globala rörelsen Black Lives Matter har lyft fram den dystra verkligheten av orättvisa och diskriminering i den offentliga diskussionen.

Det rasistiska maktutövandet är inte bara ett fenomen någonstans i fjärran. Direkt och indirekt rasism förekommer också i Finland. Fotografiska museet måste vara beredd att kritiskt bedöma sina egna rutiner.

Konstfältets historia vimlar av vit makt. Det är vår uppgift att betrakta vår historiska kontext med nya ögon och vara en aktiv del av förändringen.

Likabehandling är ett viktigt värde för Finlands fotografiska museum. Vi är glada att vi utmanas att lära oss nytt och att skärskåda vår egen verksamhet i grunden. Det räcker inte att verksamheten är icke-rasistisk. I en ojämlik värld behövs en klart antirasistisk verksamhet. Vi vill göra vårt bästa för att den antirasistiska verksamheten ska bli en integrerad och permanent del av museets verksamhet. Vi vet att det här arbetet aldrig blir färdigt, och därför söker vi långsiktiga och engagerade sätt att förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att under det här året förklara vår organisation och vår arbetsgemenskap som ett område fritt från diskriminering i enlighet med åtgärderna på justitieministeriets webbplats likabehandling.fi. Vi väntar också ivrigt på frågebatteriet i samband med initiativet Call for action till konstinstitutionerna i Finland, med hjälp av vilket vi kan gå igenom och utveckla vår egen verksamhet. Vi kommer i fortsättningen att kommunicera aktivt om våra åtgärder för att identifiera och förhindra diskriminerande strukturer.