Våra värderingar

Finlands fotografiska museums värderingar

Diskuterande

 • Vi främjar diskussioner kring fotokonst och fotografi.
 • Vi vill att såväl våra medarbetare och vår publik som övriga intressentgrupper ska få göra sina röster hörda.
 • Vi skapar rum för diskussioner och vi är öppna för både respons och kritik. Vi förstår att en öppen diskussion och transparens är grunden för ett fungerande museikollektiv.
 • Vi utvecklar våra funktioner och utvecklas som arbetskollektiv genom en konstruktiv diskussion.

Visionär

 • Vi är ett skapande kollektiv, som vill inspirera det kommande. Tidsenlighet och nya initiativ är viktiga för oss, och våra visioner styrs av sakkunskap och öppen diskussion.
 • Vi deltar aktivt i samhällsdiskussionen.
 • Vi vill för vår del utveckla hela museibranschen.
 • Vi är initiativtagare i sökandet och främjandet av ekologiska lösningar som gäller hela museibranschen och ingår i lösandet av den globala klimatkrisen.

Ansvarsfull

 • Ansvarsfullhet innebär för oss att bevara kulturarvet och göra det tillgängligt samt att utnyttja kulturarvsmaterialen på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi stöder och utvecklar en jämlik arbetskultur samt avtals- och ersättningspraxis inom både konsten och museifältet, också i vår egen arbetsgemenskap.
 • Vi bär ansvar för att främja museets tillgänglighet till allas bästa.
 • Vi förbinder oss att främja rättvisan i samhället.

Sakkunnig

 • Vi förstår fotografins värld som en aktivt förändrande kraft, och kännedomen om dess historia och nutid ligger till grund för museets verksamhet.
 • För oss innebär sakkunskap också ett friskt lärande och ansvar för hur kunskapen används till nytta för kollektivet.
 • Vi utvecklar vår egen sakkunskap på lång sikt. Vi är modiga och kritiska.
 • Vi stöder och uppskattar också andra aktörers sakkunskap och går in för att tillsammans skapa nya metoder och redskap för att fördjupa sakkunskapen.
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.