Museon arvot

Suomen valokuvataiteen museon arvot

 

Keskusteleva

 • Edistämme valokuvataiteesta ja valokuvasta nousevia keskusteluja.
 • Haluamme sekä työntekijöidemme, yleisöjemme että muiden sidosryhmiemme tulevan kuulluksi.
 • Luomme tiloja keskustelulle ja olemme avoimia palautteelle sekä kritiikille. Ymmärrämme avoimen keskustelun ja läpinäkyvyyden olevan toimivan museoyhteisön perusta.
 • Kehitämme toimintojamme ja kehitymme työyhteisönä rakentavan keskustelun kautta.

Näkemyksellinen

 • Olemme luova yhteisö, joka haluaa inspiroida tulevaa. Ajantasaisuus ja uudet avaukset ovat meille tärkeitä, ja näkemyksiämme ohjaavat asiantuntijuus sekä avoin keskustelu.
 • Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Haluamme osaltamme kehittää koko museoalaa.
 • Olemme aloitteellisia koko museoalaan kohdistuvien ekologisten ratkaisujen etsimisessä ja edistämisessä osana globaalin ilmastokriisin ratkaisemista.

Vastuullinen

 • Vastuullisuus tarkoittaa meille kulttuuriperinnön säilyttämistä ja saavutettavaksi tekemistä sekä kulttuuriperintöaineistojen vastuullista käyttöä.
 • Tuemme ja kehitämme tasa-arvoista työkulttuuria ja sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä taide- että museokentällä, ja myös omassa työyhteisössämme. 
 • Kannamme vastuuta museon saavutettavuuden edistämisestä kaikkien hyväksi. 
 • Sitoudumme yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Asiantunteva

 • Ymmärrämme valokuvan maailmaa aktiivisesti muuttavana voimana, jonka historian ja nykyisyyden tuntemus ovat museon toiminnan perusta.
 • Meille asiantuntijuus tarkoittaa myös rohkeaa oppimista ja vastuuta siitä, miten tietoa käytetään yhteisön hyväksi.
 • Kehitämme omaa asiantuntijuuttamme pitkäjänteisesti. Olemme rohkeita ja kriittisiä.
 • Tuemme ja arvostamme myös muiden toimijoiden asiantuntijuutta ja pyrimme luomaan yhdessä uusia keinoja ja välineitä asiantuntijuuden syventämiseen.
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy