Tolkningar och kunskap – studievägar till de öppna materialen

Iina Heinilä, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, 2017

Tolkningar och kunskap – studievägar till de öppna materialen är ett projekt kring publikarbete vid Finlands fotografiska museum 2016–2017. Syftet med projektet är att göra museets öppna, fritt tillgängliga digitala bildmaterial bekanta för lärarna och att utveckla nya sätt att bearbeta bilderna i undervisning som behandlar fenomen. Villkoren för att utnyttja de öppna bilderna gör det möjligt att fritt modifiera och dela dem, och då är användningsmöjligheterna så gott som gränslösa.

Projektet representerar en ny slags samarbetsform mellan museer och lärare, där vi utvecklar de museipedagogiska förfarandena med hjälp av gemensam planering, bildar nätverk samt utvecklar och testar de nya arbetssätten i praktiken.

Under våren 2017 har sammanlagt sju olika slags undervisningsgrupper sökt nya sätt att utnyttja museets öppna material med hjälp av olika slags verktyg och tekniker. Museets öppna samlingsbilder bildade utgångspunkten som ledde grupperna in på många slags fenomen och teman. Utställningen i Processrummet på Fotografiska museet visar såväl hur projektet framskrider som gruppernas lärprocesser och deras konkreta resultat.

I utställningen deltar Haukilahden koulu, Helsingin kielilukio, Helsingfors universitets normalskola i Vik (Viikin normaalikoulu), Sataedu Kokemäki, arbetarinstitutet i Tammerforsregionen (Tampereen seudun työväenopisto) och Viitaniemen koulu. Resultaten av projektet sammanställs senare också på museets webbplats och de kan användas fritt av alla.

Tolkningar och kunskap är ett riksomfattande projekt som finansieras av Museiverket och ingår i projektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet, Vårt gemensamma arv.

2016–2017
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.