Stipendier för forskning om fotografi

Börje Söderholm toimistossaan, 1960, Suomen valokuvataiteen museo.

Finlands fotografiska museum delar ut årligen ett forskningsstipendium ur Börje och Dagmar Söderholms fond.

I år är summan 15 000 euro, som kan delas ut till en eller flera personer. 

Ansökan formuleras fritt. De följande sakerna ska framgå i ansökan: 
-ansökt belopp, 
-hur stipendiet ska användas, 
-tidtabell för projektet, 
-eventuella andra finansierare för samma projekt. 

Projektets relevans ska förklaras, och ett forskningsplan ska bifogas. 

Styrelsen av Fonden för Finlands fotografiska museum bestämmer om stipendiets utdelning. 

Fotografen Börje Söderholms (1922–1998) verk består främst av mode-, reklam- och porträttfotografi. Han var med om att grunda flera fotografiska organisationer och var en inflytelserik figur i fotografifältet i sin tid. 

Mera information:
Museichefen Elina Heikka, 050-527 8885, elina.heikka(at)fmp.fi 

Ansökan skickas till addressen:
Börje och Dagmar Söderholms fond / Finlands fotografiska museum Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 C 85, 00180 Helsingfors Besöksaddress: Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors 

Ansökningstiden slutar fredagen 23.3.2018 kl 16.00. Vid den tiden måste ansökningarna vara framme vid museet.