Tryggt välkommen till museet

Vi har infört flera åtgärder som ökar kundsäkerheten. Nedan de samlade åtgärderna som vi infört på museet, med hjälp av vilka vi vill göra ert museibesök så säkert och angenämt som möjligt.

K1, Kämp Galleria

 

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

 • På K1 i Kämp Galleria rekommenderar vi starkt att alla personer över 12 år använder ansiktsmask.
 • Till utställningsrummen tas bara ett begränsat antal besökare åt gången.
 • Du kan fråga oss om antalet besökare på utställningen per telefon, för att kunna välja en så lugn tidpunkt för ditt besök som möjligt.
  Vårt telefonnummer är 040 163 3210.
 • Kom till museet bara om du är frisk. Skjut fram ditt besök till en senare tidpunkt ifall du känner symtom på insjuknande eller någon i ditt hushåll är sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål omsorgsfullt och ofta. I museets entréhall finns det ett wc där du rekommenderas tvätta händerna åtminstone innan du går in i museet och när du går ut.
 • Håll ett avstånd på minst 2 meter till övriga museibesökare och till personalen.
 • Det finns desinficeringsmedel på flera olika ställen i entréhallen.
 • Iaktta allmänna hygienregler. Hosta rätt – antingen i ärmen eller i en pappersnäsduk som du kastar i soporna.

VID KASSAN OCH I ENTRÈHALLEN                                           

 • Använd helst kortbetalning och kontaktlös betalning vid kassan.
 • Visa museikortet vid kassan för kortavläsaren eller stämpla ditt Museikort med hjälp av Museikort-appen och qr-koden i vår entréhall. Appen kan laddas ner från App Store och GooglePlay.
 • Förvaringsboxarna i entréhallen på K1 är i användning. Boxarna desinficeras dagligen.

PÅ UTSTÄLLNINGEN

 • Vi har infört effektivare städning.

GUIDNINGAR OCH EVENEMANG

 • Enskilda besökare är välkomna till utställningarna utan förbehåll. Gruppbesök är också möjliga, men vi önskar att du meddelar oss i förväg: booking@fmp.fi

 • För mer information om guidade turer i utställningsutrymmet och avlägsna guidade turer, besök sidan Guidningar och verkstäder.