Uwa Iduozee:

Blind Spot(s)

Uwa Iduozee, 2020.

Uwa Iduozee:

Blind Spot(s)

K1
Kämp Galleria

Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

30.4.–29.8.2021
Bilder

På utställningen visas fotografier som Uwa Iduozee tog i USA 2020. Året präglades å ena sidan av den katastrofsituation som pandemin orsakat och å andra sidan av de djupa spänningar som kulminerade i de protester mot rasism som dels presidentvalet och dels rörelsen Black Lives Matter ledde till. Protestbilderna dominerades av fotografier av konflikter där demonstranter som motsatte sig rasismen stod öga mot öga omväxlande med polisen och representanter för extremhögern. Bildmaterialet som framhäver sammandrabbningarna ger emellertid bara en snäv bild av vad rörelsen går ut på. Nyhetsrapporteringen har också i Finland fokuserat på konfliktbilder, vilket bekräftar berättelsen om en tudelning. 

De senaste årens politiska atmosfär i USA har ofta framställts som fattiga vita människors protest mot makteliten och minoriteter. I skuggan av uppmärksamheten har emellertid de medelklass- och övre medelklassmänniskor hamnat som drar nytta av rasistiska och ojämlika strukturer, men som har möjlighet att göra en skenbar boskillnad mellan trumpismen och sin roll som upprätthållare av strukturerna. 

Utställningen demonterar den rådande berättelsen om tudelning och beskriver den vardagliga strukturella rasismen i ett land i kris, utan att konflikterna ställs i centrum. På Iduozees fotografier ser vi att endast de privilegierade har råd att vara opolitiska utan att det påverkar deras dagliga liv. Opolitiskhet är i sig själv en politisk gärning, och fotografierna kan endast sedda från en privilegierad ställning tolkas som neutrala. 

 

Uwa Iduozee (f. 1987) är en fotograf och dokumentarist som arbetar i Helsingfors och New York. Iduozee, som bland annat fotograferar för Helsingin Sanomat och Rundradion, vill med sina fotografier berätta en historia som ofta förbigås i de etablerade medierna. Iduozee fäster sig särskilt vid den strukturella rasismen och dess verkningar både i krissituationer och i den vanliga vardagen.

K1
Kämp Galleria

Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

30.4.–29.8.2021
Bilder