Markus Jokela, Jouko Lehtola, Pentti Sammallahti, Iiu Susiraja:

En stund för bilden – Slow Art Moment

Foto: Pentti Sammallahti: Vuokkiniemi, 1991.

Markus Jokela, Jouko Lehtola, Pentti Sammallahti, Iiu Susiraja:

En stund för bilden – Slow Art Moment

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

5.12.2018–24.2.2019
Bilder
Utställningen En stund för bilden uppmuntrar till långsamt betraktande av konst och avläsande av bilder. Ägna alltså en stund åt bilden, andas djupt, sitt ner eller ta en annan bekväm ställning.

Tips för betraktande och tolkning av fotografier

Fotografiets grundelement är ljus och skugga samt rörelse och skärpa. De för med sig spänning och drama i bilden. Undersök vad i bilderna som har förts in i ljuset och vad som dolts i skugga? Fäst uppmärksamhet på vad bilden är fokuserad på.

När och var har bilden tagits? Vad sker i bilden, vilka föreställer den och vad gör var och en? Varför tog fotografen bilden?

Är bilden ett naturfoto, ett landskap, ett pressfoto, ett reklamfoto, ett konstfoto, ett dokumentärt foto eller ett foto för familjealbumet? På vilket sätt skiljer sig de här bildtyperna från varandra?

Var bilden publiceras inverkar på hur den slutligen uppfattas och tolkas. Fundera över hur bildens betydelse förändras beroende på om den publiceras i en reklam, på en busshållplats, i en Instagramuppdatering eller på löpsedeln till en kvällstidning.

Reflektera över bilduttrycket, alltså kontraster, skärpa, färger, bildvinkel och komposition. Med vilka andra kriterier kan man bedöma ett fotografi?

Fundera över vad bilden var avsedd att uttrycka. Vems synvinkel förmedlas i bilden och till vem riktas bilden? 

Läs informationen om bilderna och de texter som ger en mer omfattande bakgrund. Fundera på hur informationen påverkar tolkningen av bilderna och deras betydelse. Förändrades din uppfattning av en bild eller av en person i bilden?

 

Rundturer med En stund för bilden på utställningarna:

Sön 27 januari kl. 13–14.

Ons 30 januari kl. 18–19.

Sön 2 februari kl. 13–14.

 

Fotografiska museet piloterar tillsammans med fem andra europeiska kulturinstitutioner användningen av metoden Visual Thinking Strategies i skol- och museimiljö 2017–2020. VTS (Visual Thinking Strategies) är en metod utvecklad för undervisning i visuella konstarter, där konsten är ett medel för att lära sig kritiskt tänkande, kommunikativa färdigheter och förmåga att avläsa en bild.

Projektet Permission to Wonder finansieras av Europeiska unionens program Erasmus+.

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

5.12.2018–24.2.2019
Bilder