Erica Nyholm, 219 kukkaa ja kynttilää, 2016

Erica Nyholm
Ett ögonblick av verklighet

Temat för Erica Nyholms verk är nära mänskliga relationer: ofta mödrar, döttrar och syskon. De utforskar familjedynamiken ur en kvinnas synvinkel. I verken visar sig familjerna som autonoma enheter, där vi utvecklas till individer genom att spegla oss mot de övriga familjemedlemmarna.

Nyholms verk är förbundna med betydelsefulla stunder som bestämmer livsbågen. De ger en bestående visuell form åt minnen som bleknar med tiden. Nyholm bygger omsorgsfullt upp sina verk genom att kombinera element från en iscensatt respektive en dokumentär bild. Hon väljer modeller, iscensätter en rätt slags miljö, planerar bildvinkeln och ljusets riktning. Varje verk skapar en egen självständig miniatyrvärld, en fiktiv berättelse som grundar sig på ett antal verkliga minnen och upplevelser. Bilderna uttrycker ofta en stark känsla antingen av närhet mellan de fotograferade personerna eller av deras ensamhet. De får oss att fundera över hurdana vi är som människor: vad som binder oss samman eller skiljer åt oss.

Ett ögonblick av verklighet är Erica Nyholms (f. 1982) första stora soloutställning i Finland. Alla verk på utställningen är från 2010-talet, de nyaste är fotograferade våren 2018. Verken ställdes på våren ut i museet Sala de Exposiciones Vimcorsa i Cordoba i Spanien och ingick i huvudpriset i Pilar Citoler-stiftelsens fototävling. Erica Nyholm vann tävlingen med sitt verk Menetys (Förlust, 2014).

 

Erica Nyholm (f. 1982) är en fotokonstnär som bor och arbetar i Helsingfors.

Menetys köptes in till Finlands fotografiska museums samlingar med Andelslaget Tradekas stöd.

Finlands Fotografiska Museum
1. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, Helsingfors

8.6.–12.8.2018
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.