Susanna Kekkonen & Anna-Sofia Berner:

Familjealbum

Kuva: Susanna Kekkonen, sarjasta Perhealbumi.

Susanna Kekkonen & Anna-Sofia Berner:

Familjealbum

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

30.1.–15.3.2015
Bilder

Familjealbum är en serie familjeporträtt av barn från skilsmässofamiljer. Huvudperson på varje bild är ett barn vars föräldrar är skilda. Huvudpersonen har inbjudit alla dem som den tycker hör till familjen. Barnet har också själv ställt upp familjen på bilden. Idén är att ge makten att definiera familjen till en människa som inte hade den vid själva skilsmässan: barnet.

Nyfamiljer har redan under årtionden varit vardag för hundratusentals finländare, men ändå är den traditionella uppfattningen av familjen rådande både i den visuella kulturen och i språket. Det finns i många fall inga egna namn för familjemedlemmarna i skilsmässofamiljer. Därför behövs det bilder som visar vilka alla som kan höra till familjerna. Traditionellt har familjeporträtten bara visat kärnfamiljen: makarna och barnen. Familjealbum påminner om att familjen inte alltid ryms inom ett och samma hem eller under samma släktnamn.

Familjealbum synliggör det faktum att konsekvenserna av föräldrarnas skilsmässa sträcker sig ända in i barnens vuxna liv. Bilderna och barnens egna berättelser i samband med dem väcker tankar om familjebandens betydelse och sårbarhet.

De intima och privata familjeporträtten är starka bilder av vår tid och kultur. Familjen bildar grunden för både samhällets och individens liv. Med den förknippas ideal och krav. När en skilsmässa har inträffat i familjen har man inte kunnat uppnå de här idealen.

Det kräver mod av familjen att ställa upp på bilden. Genom att ställa sig framför kameran erkänner de att skilsmässan är ett faktum och att den har påverkat människorna, också barnen. Tidigare var en skilsmässa något så skamligt att man inte talade om den. Nu är den så vanlig att barnens upplevelser fortfarande ignoreras. Familjealbum bryter den här tystnaden.

Susanna Kekkonen, fotograf

Susanna Kekkonen, 37, är en frilansande pressfotograf och fotokonstnär. Hon arbetar främst som pressfotograf för Finlands största tidskrifter. Susanna inledde projektet 2011 genom att först fotografera sin egen familj.

Anna-Sofia Berner, redaktör

Anna-Sofia Berner, 29, kom med i projektet 2012 när hon iscensatte en familjebild av sin egen barndomsfamilj. Anna-Sofia står för texterna i boken och på utställningen. Hon jobbar som redaktör på Helsingin Sanomat.

- - -

Musta Taide gav också ut serien Familjealbum (Perhealbumi) som bok i november 2014.

 

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

30.1.–15.3.2015
Bilder