Tatjana Vinogradova: Melankolisia aikoja

Festivalen för politisk fotografi

Den första utställningen under Festivalen för politisk fotografi (Poliittisen valokuvan festivaali, PVF), som öppnar i slutet av januari, visar fotoserier av sju fotografer i olika delar av världen, som med sina arbeten vill ta ställning till teman som de anser vara samhälleligt viktiga. Största delen av fotoserierna på utställningen visas nu för första gången i Finland.

De sju fotograferna på utställningen är David Magnusson från Sverige, Farzana Wahidy från Afghanistan, Tatiana Vinogradova från Ryssland, Alex Masi från Italien samt Meeri Koutaniemi, Tuomas Linna och Sara Hornig från Finland.

Temana i deras fotoserier är ytterst aktuella. De förekommer på ett eller annat sätt dagligen också i de finländska medierna och skiftar från religiositet till barns, kvinnors och sexuella minoriteters ställning, invandring och diskriminering. Fotografierna erbjuder olika synvinklar och synvinklar som upprinner från sinsemellan olika förhållanden på festivalens tema för det första året, som är Kolmanteen polveen (Till tredje led). Utställningen åskådliggör å ena sidan hur sedvanor, samhällsställning och värderingar nedärvs från generation till generation. Å andra sidan visar den också en vilja att kämpa mot tidigare generationers värderingar och åstadkomma en förändring mot det bättre.

"Utställningen väcker frågor om huruvida man kan påverka världen med ett fotografi, och varför just fotografiet är ett lämpligt redskap för påverkan. Fotograferna vi har valt ut svarar på frågan med sina arbeten", berättar fotografen Sanni Seppo, konstnärlig ledare för festivalen.

De starka fotografierna lämnar ingen kall. Genom att visa delar av olika verkligheter tvingar de åskådarna att fundera över hur de ska reagera på det de ser. Festivalarrangörerna önskar att bilderna ska väcka diskussioner, men också handling.

"Vi vill med utställningen stärka det ställningstagande fotografiets status och synlighet. Dessutom vill vi bland annat i verkstäderna inspirera deltagarna att pröva på olika former och presentationssätt när det gäller att göra bilder", berättar Fotografiska museets intendent Anna-Kaisa Rastenberger, som är medlem i arbetsgruppen för PVF.

Vid sidan av storutställningen på Fotografiska museet, som också breder ut sig i stadsrummet, stöder festivalen för politisk fotografi de fotografer som deltar, engagerar festivalpubliken i verkstäder och i sociala medier samt ordnar ett flertal diskussionsevenemang. Arrangörerna vill åstadkomma diskussion om fotografiets möjligheter att påverka i världen och uppmuntrar människorna att med hjälp av bilder och konst delta i samhällsdiskussionen och -påverkan.

- - -

www.pvf.fi
Facebook: www.fb.com/polvalfest

 

Finlands Fotografiska Museum
1. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsingfors

30.1.–12.4.2015
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.