Maija Blåfield:

Guldålder 6

Maija Blåfield: Kulta-aika 6 / Guldålder 6 / Golden Age 6, 2012-2014.

Maija Blåfield:

Guldålder 6

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

24.1.–4.5.2014
Bilder

Guldålder 6 består av små berättelser och låter betraktaren vistas i bilderna, som oftast berättar om nånting helt annat än det de ämnade dokumentera.

Från ursprungligen fristående, dokumentära scener, växer färden mot goda ting, glömda tillfälligheter och på nytt föreställda ögonblick. Dessutom ser vi ett par exakta minnesbilder, hör två sagor och får motta en rapport om hur många timmar videofilm människan under sin historia har skapat.

Guldålder, en serie videoverk, bottnar i ett dokumentärt bildmaterial som Maija Blåfield filmat under femton års tid och sedan lämnat otittat och väntande i flera år. Glömskan och distansen som skapats av tiden som gått utgör arbetsredskapen och möjliggör ett nytt perspektiv på det innehåll som gömmer sig i inspelningarna.

I verket har Blåfield funderat, från ett personligt perspektiv, på betydelsen av att visuellt förvara den egna omgivningen och på vad som slutligen är det betydelsefulla i inspelningen. “Materialet är för mig samtidigt en relik, ett avfall, en skatt och en börda”, konstaterar Blåfield. “Men lyckligtvis så finns berättelser”.

Guldålder är en serie videoverk vars process är påbyggande och kompletterande. Seriens första del blev färdig våren 2012. Utställningen är premiär för Guldålder 6.

Maija Blåfield (f.1973) är en bildkonstnär från Helsingfors som arbetar med rörliga bilder och fotografier. Hennes verk undersöker en fantastisk verklighet. De är ofta iakttagelser av en annan värld, som för ett ögonblick öppnar sig för den lyckosamma betraktaren i en vardagligt estetisk miljö. Blåfield kombinerar det dokumentära och det fiktiva i sina verk. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin 2004 och hennes verk har visats både i hemlandet och internationellt på utställningar, på filmfestivaler och i television.

www.maijablafield.com

 

Verkets framställande har fått stöd av AVEK, Centret för konstfrämjande och Alfred Kordelins stiftelse.

Guidningar: Guidning för allmänheten på finska söndagar klockan 13. En samtalsguide finns på plats under utställningen söndagar kl. 14–15. Förmiddagsguidning onsdagar kl. 11.15–11.45. Fritt inträde.

Bokade guidningar och workshops: workshop@fmp.fi , +358 9 68663621

Mer information om utställningen, publikarbete, guidningar och program: Chef för publikarbetet Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo@fmp.fi

Utställningen öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20. Fritt inträde. Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors. Info 09-6866 3621. www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

24.1.–4.5.2014
Bilder