Noémie Goudal:

Stations

Noémie Goudal: Station II

Noémie Goudal:

Stations

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

8.6.–12.8.2018
Bilder
”För mig är en bild en plats som man kan besöka om och om igen. Den är inte en plats som man fångar för en sekund, utan en plats där man kan leva.” –Noémie Goudal

Den franska konstnären Noémie Goudals (f. 1984) verk vilseleder observationsförmågan och får betraktaren att tvivla på sina egna sinnen. Var går gränserna mellan illusion, natur och det som är gjort av människan?

Goudals verk ifrågasätter tanken om landskapet som något autentiskt och icke-iscensatt. Små antydningar i verken om en konstruerad verklighet och konstgjordhet får betraktaren att titta noggrannare efter och ger plats för fri tolkning. Konstnären verkar fråga var fotografiets värld slutar och vår värld börjar.

Verkens magiska vyer har åstadkommits med mycket traditionella metoder: de har byggts som teaterkulisser. Goudal använder arkivmaterial som grund för sina konstruktioner, de färdiga kulisserna ställs upp på platsen och fotograferas som en del av landskapet. Verkens millimeterexakta, omsorgsfullt skapade struktur och perspektivillusionerna skapar beröringspunkter med mystik och esoteriska symboler.

I Goudals nya verk kan man se konstnärens intresse för astronomins historia. Människor har sedan urminnes tider rest olika slags byggnadskonstruktioner för att kunna iaktta fenomen på himlen. Den forskande blicken som riktas mot månen, solen och andra planeter placerar oss i universum och i den historiska kontinuiteten.

Utställningen fortsätter hösten 2018 på Fotografiska i Stockholm.

 

Noémie Goudal är en fransk konstnär. Hon examinerades som konstmagister i läroämnet fotografi vid Royal College of Art i London 2010. Goudal bor och arbetar i Paris och London.

Noémie Goudal is represented by Edel Assanti (London) and the Galerie Les Filles du Calvaire (Paris).

 

Med stöd av Institut français

 

Citaten: The Enduring Image, GUP 2017, an interview with Noémie Goudal by Nora Uitterlinden