Unga Helsingfors

Kuva: Julia Kelkkala

Unga Helsingfors

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

30.3.–29.4.2012
Bilder

”Jag har många gånger hört människor tala om Helsingfors i föraktfull ton. Ibland förstår jag dem, men för det mesta är jag inte av samma åsikt. På mina bilder har jag försökt fånga Helsingfors och dess skönhet.” (Alex) ”En skrämmande stor bro … Jag har gått över den bara en gång och det räckte.” (Eino)  ”När man har bott här i tjugu år har man varit nästan överallt, rotat under varje sten för att se vad där kan finnas. Vart man än för mej så hittar jag hem. Var man än bor finns det nån som känner ens vän där och den igen känner nån annan.”

Ungdomarna har med hjälp av fotografi och video i olika verkstäder på utställningen Det unga Helsingfors och i självständiga fotoprojekt undersökt och exponerat sina upplevelser av Helsingfors och de egna stadsdelarna, bland annat av Gräsviken, Gårdsbacka och andra platser i östra Helsingfors och i centrumtrakten. Arbetssätten i de deltagande projekten varierade under vintern.  En del av ungdomarna fotograferade under fritiden, andra arbetade inom ramen för skolans läsordning. Vissa deltagare ville uppträda på utställningen under egna namn, men inte alla. 

Via det material som ungdomarna avbildade visar sig Helsingfors både som en internationell stad och som en landsortsmässig idyll. Helsingfors upplevs å ena sidan som mångfasetterad och varierande, å andra sidan som tillräckligt liten. De yngsta fotograferna känner sina hemknutar bra, och tillgivenheten för dem återspeglas på bilderna. De något äldre rör sig på olika håll i staden och känner många slags miljöer, om vilka utställningens fotografier och videor berättar. 

Projektet Det unga Helsingfors fick sin början i konstdoktorn och forskaren Helena Oikarinen-Jabais forskningsprojekt, där hon undersöker hur Helsingforsungdomar förhåller sig till sin miljö och hur de upplever sin tillhörighet. Med i projektet Det unga Helsingfors var: Helsingin yhteislyseon lukio, International School of Helsinki, Tölö Specialiseringsgymnasium, Finlands fotografiska museum och ungdomsgården i östra Helsingfors.

Utställningen ingår i programmet i Helsinki Photography Biennial 2012, www.hpb.fi. Temat för HPB12 är staden och det urbana. Utställningen har fått stöd av Canon Oy, Suomen Kulttuurirahasto (Finska kulturfonden), Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Niilo Helander stiftelse, Centralkommissionen för konst och Helsingin yhteislyseo / Maaviljelyslyseon osakeyhtiö.

Programm: Helsinki Soundpainting Ensemble spelar och tolkar fotografier från utställningarna Unga Helsingfors, Öst-väst –battle och K-G Roos: Mafia, Marimekko, Mannerheim: lördag 31.3 och söndag 1.4 kl. 14. Museets inträde.

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

30.3.–29.4.2012
Bilder