Charles-Henry Bédué:

Virtuous Circle

Charles-Henry Bédué, sarjasta / från serien / from the series Virtuous Circle

Charles-Henry Bédué:

Virtuous Circle

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

4.11.2016–8.1.2017
Bilder

Utställningen Virtuous Circle vill förklara det djupa förhållandet mellan konstnär och mecenat genom den konstnärliga processen. Utställningen söker också svar på följande frågor: Vilken betydelse har försäljningen av bilder utöver den ekonomiska? Varför och i vilka omgivningar ska man visa bilderna?

Den franska fotografen Charles-Henry Bédué fotograferade och sammanställde fotoserien The Cult of the Self under åren 2010–2015. Bilderna i serien valdes ut med eftertanke för att svara på varandra och åstadkomma nya kopplingar och berättelser. Med hjälp av serien sökte konstnären en öppen vision av världen och fördjupade sin självkännedom. Bilderna ledde också till en bokplan. Innan projektet var klart cirkulerade bilderna fritt på nätet och väckte spontan diskussion. Bilderna deltog också i tävlingar och festivaler.

Konstnären insåg snart att bildernas liv inte tar slut med den färdiga bokplanen. För bildernas styrka ligger i deras förmåga att skapa kopplingar mellan saker och människor, och de här kopplingarna kan kanaliseras genom att man förmedlar bilderna till olika slags forum.

För att besegla förbundet mellan fotograf, fotografi och köpare fotograferade Charles varje såld bild ur serien The Cult of the Self i dess nya unika omgivning. Fotografiet tjänar slutligen sitt syfte i sin nya ägares personliga omgivning. Vid sidan av fotografier i stor skala som skildrar de här intima omgivningarna har Charles placerat andra bilder från serien The Cult of the Self. I installationen skapar bilderna ständigt nya bilder och tolkningar.

Virtuous Circle består av bilder i bilderna och betonar förbundet mellan konstnär, köpare och åskådare. Utställningen syftar till att framställa den dialog som uppstår genom bilderna och som avancerar i många riktningar.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

4.11.2016–8.1.2017
Bilder