Andrey Bogush:

When Everything Is Over So We Can Discuss

Andrey Bogush: Proposal for hand, phone and duplicated curtain, 2015.

Andrey Bogush:

When Everything Is Over So We Can Discuss

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

18.5.–14.8.2016
Bilder

"Det finns något slags digital nostalgi i bilderna när man arbetar med digitala verktyg. Bilden fullbordas med sin egen historia. I Photoshop ger verktyget Historiepenseln tillbaka allt det jag gjorde åt bilden, bara för några vissa ögonblick av bilden.  Det här är väldigt avgörande för processen och för det slutliga objektet." - Andrey Bogush, 2016

I Andrey Bogush (f. 1987) fotoinstallationer är fotografiets materiella karaktär en del av både det digitala och det fysiska rummet. Bogush fotograferar sitt eget liv med spridda dagbokstagningar. Genom att bearbeta fotografierna i bildbehandlingsprogram – genom att lägga till element och onaturliga färger i fotografierna samt genom att fördunkla avgörande ögonblick – förstör Bogush fotografiernas föreställande karaktär.  Fotografierna blir bilder vilkas ursprungliga objekt, tid och geografiska läge är nästan oidentifierbara. Den bild som kameran åstadkommer och den som konstnären skapar i ett bildbehandlingsprogram flätas ihop med varandra.

Bogush konst kallas ibland post-internet-konst eftersom Bogush utnyttjar Internetverktyg och digitala metoder när han skapar saker och ytor som existerar i den verkliga världen. Verken ger en fysisk gestalt åt digitala strukturer. Lika väsentliga är också materialet som bilderna har skrivits ut på och det fysiska rummet där åskådaren möter dem.

"Det finns en mycket fysisk förbindelse mellan mitt öga och objektet, och datorskärmen blir också en del av mitt öga – den liksom rör vid bilden hela tiden. Digitala filer är väldigt materiella för mig. Utmaningen ligger i hur man ska införliva det där materiella i bilden", säger Bogush.

Andrey Bogush är en bildkonstnär som är född i St. Petersburg och arbetar i Helsingfors och Milano. Han har avlagt kandidatexamen i psykologi i St. Petersburg och studerar för närvarande på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors. 

 

andreybogush.com

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

18.5.–14.8.2016
Bilder