Vad är ett gott liv?

Under tre års tid samlar Nordsjö 21 in deltagarnas tankar om hur ett gott liv ser ut.

Utgåede från materialet skapas olika konstnärliga helheter i Nordsjö.

 

 

Foto: Kastehelmi Korpijaakko