Hankkeet

Suomen valokuvataiteen museossa tehdään paljon muutakin kuin näyttelyitä. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa tuetaan valokuvaan liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja tai edistetään alan ammattilaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kokoelma- ja tutkimushankkeissa syvennämme tietoa valokuvauksen historiasta ja taltioimme nykyistä valokuvakulttuuria.
 

Info
Kolmivuotisen hankkeen (2023–2025) tavoitteena on tutkia nykyvalokuvataiteen käytäntöjä niin erikokoisten instituutioiden, liikkuvuuden, kuraattori- ja taiteilijasuhteen kautta, kuin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.
Info
Suomen valokuvataiteen museo on kulttuurikummi! Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kaupunki.
Info
Keväällä 2024 Valokuvataiteen museo tarjoaa 900 nuorelle toiminnallisia Taidetestaajat -kierroksia, joilla nautitaan valokuvan taiasta, keskustellaan kuvista ja kuvataan itse.
Info
Museoboxi on Suomen valokuvataiteen museon, Hotelli- ja ravintolamuseon ja Teatterimuseo yhteishanke. Vuonna 2022 toteutuvan hankkeen tavoitteena on lisätä laaja-alaisten ja elämyksellisten museokokemusten saavutettavuutta valtakunnallisesti.
Info
Suomen valokuvataiteen museo osallistuu vuosina 2021-2022 Looking to Understand Inclusion -hankkeeseen, jota rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma.
Info
Suomen valokuvataiteen museo toimi yhteistyössä KOM-teatterin ja Klockriketeaternin kanssa vuosien 2019-2021 aikana toteutuneessa monitaiteisessa Vuosaari 21 -hankkeessa.
Info
Museon hankkeessa esitellään näkökulmia valokuvaan tekemällä kahdeksan lyhytdokumenttia yhdessä alan yhteisöjen kanssa.
Info
Piktorialismi oli valokuvan ensimmäinen taidesuuntaus, jonka valtakausi Euroopassa kesti noin 1880-luvulta 1920-luvulle. Museon tutkimushankkeessa kirjoitetaan suomalaisen piktorialismin historiaa.
Info
Valokuvataiteen museolla toteutettiin vuonna 2019 kestävän kehityksen teemaan liittyvä nykydokumentointihanke, jossa dokumentoinnin kohteena oli museon nuortenryhmä Photofuss ja ryhmän näyttely Viimeinen sukupolvi.
Info
FT Johanna Frigård tutkii suomalaisten muistoja värivalokuvista, niiden kuvaamisesta, katselusta tai käytöstä.
Tule ja koe
Tutustu mobiilipelien kautta pimiötyöskentelyn saloihin sekä museon kokoelmakuviin ja -teoksiin.
Info
Valokuvataiteen museo pilotoi viiden muun eurooppalaisen kulttuurilaitoksen kanssa Visual Thinking Strategies -opetusmenetelmän (VTS) käyttöä koulu- ja museoympäristössä vuosina 2017–2020. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma.
Info
Pohjoismaisessa hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median kuvakulttuureita ja parhaita tapoja tallentaa niitä museoiden tai kuva-arkistojen kokoelmiin. Suomen valokuvataiteen museon lisäksi mukana ovat Aalborgin kaupunginarkisto, Nordiska museet ja Tukholman lääninmuseo.
Transeurope
Uusi kansainvälinen hanke edistää valokuvataiteilijoiden, alan asiantuntijoiden ja instituutioiden yhteistyötä, näkyvyyttä ja liikkuvuutta Euroopassa. Luvassa on mm. työpajoja, portfoliotapaamisia ja ryhmänäyttelyitä eri puolilla Eurooppaa. Hankkeen kumppanit ovat Fundación Contemporánea (Espanja), Euromare (Kreikka) ja Suomen valokuvataiteen museo. Hankkeen rahoittaa Creative Europe -ohjelma.
PARALLEL – European Photo Based Platform
PARALLEL on valokuvataiteen foorumi, joka luo mentoroinnin ja vaihto-ohjelman avulla uusia standardeja nykyvalokuvalle. Hanke luo näkyvyyttä taiteilijoiden ja kuraattorien työlle sekä parantaa näiden yhteyksiä valokuva-alan museoihin, gallerioihin ja festivaaleille. Hankkeessa on mukana 18 eurooppalaista valokuva-alan organisaatiota ja sitä rahoittaa Luova Eurooppa -ohjelma.
Info
Mikä minulle on tärkeää ja mihin haluan vaikuttaa? Valokuvataiteen museon ja alueellisten valokuvakeskusten yhteishanke toi lasten ja nuorten mielipiteet ja unelmat kuvina julkisiin tiloihin ympäri Suomea. Hanke huipentui 10.–18.11.2018 valtakunnalliseen lasten ja nuorten valokuvafestivaaliin. Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.
Info
Valokuvataiteen museon sekä Hotelli- ja ravintolamuseon yhteisessä hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja kielenoppimista valokuvaamalla ja suomalaiseen ruokakulttuuriin opastamalla. Hankkeen retkillä tutustutaan satokauden antimiin niiden kasvuympäristöissä. Retkillä otetuista valokuvista kootaan satokausikalenteri vuodelle 2019.
Info
Osallistavia taidetyöpajoja, kaupunki- ja kylätapahtumia, julkisen tilan taidetta, näyttelyitä ja paljon muuta. Vuosaari – toisin sanoen on Suomen valokuvataiteen museon osallistavaa toimintaa Vuosaaressa. Hanke toteutetaan Helsingin kulttuuri- ja. vapaa-ajan toimialan tuella. Helsingin malli -hankkeen tarkoituksena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.
Kokoelmat
Syksyllä 2018 seitsemän museota ympäri Suomen tallentaa tietoa, tarinoita ja muistoja menneestä ja nykypäivästä. Museot korjasivat satoa yhdessä yleisön kanssa kummitusjutuista Instagramiin, opiskelijaradikalismista Aleksis Kiveen. Sadonkorjuu-hanke kuuluu TAKO-nykydokumentointihankkeisiin.
Fast Forward 2: Women in Photography
Suomen valokuvataiteen museo on mukana kansainvälisessä naisiin ja valokuvaukseen keskittyvässä tutkimushankkeessa. Professori Anna Foxin (University for the Creative Art, UK) perustamassa ja The Leverhulme Trust -säätiön rahoittamassa hankkeessa on mukana yhteensä seitsemän organisaatiota kuudesta eri maasta: Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Brasiliasta, Nigeriasta, Intiasta ja Suomesta.
Info
Valokuvataiteen museo oli mukana Helsingin kaupunginkanslian hankkeessa, jossa helsinkiläiset kuvittavat metroasemia ottamillaan valokuvilla vuonna 2016 ja 2017. Ruoholahden metroaseman valokuvat ottanut ryhmä toimi valokuvaaja Meeri Koutaniemen ohjauksessa. Teemana oli empatia.
Taidetestaajat Kaapelitehtaalla
Taidetestaajat-hankkeessa kahdeksasluokkalaiset ympäri Suomea pääsevät tutustumaan ilmaiseksi kulttuurikohteisiin. Kaapelitehtaalla taidetestaajia houstaavat Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo, Zodiak ja Helsingin taiteilijaseura. Hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.
Images Tell Stories
Perhealbumeita ja kotivalokuvia käsittelevä kirja Images Tell Stories – Vernacular photography on syntynyt Suomen valokuvataiteen museon ja Ukrainan Odessassa toimivan NGO Art Travelin yhteistyönä, osana kansainvälistä Tandem Ukraine -projektia. Teokseen on koottu kuvia Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista sekä ukrainalaisten perheiden valokuva-albumeista.
Info
Hankkeen tavoitteena on tehdä museon avoimia, vapaasti käytettävissä olevia digitaalisia kuva-aineistoja tutuiksi opettajille sekä kehittää luovia tapoja työstää kuvia ilmiöitä käsittelevässä opetuksessa. Hanke edustaa uudenlaista museoiden ja opettajien välistä yhteistyötä.
Info
Taskualbumit-hankkeessa tallennettiin turvapaikanhakijoiden matkapuhelinkuvia sekä niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä Suomen valokuvataiteen museon kokoelmaan. Hankkeen lähtökohtana oli dokumentoida digitaalisten valokuvien käyttöä esimerkiksi muistelun, viestinnän ja sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Hanke toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston museologian oppiaineen kanssa.
Info
Kurssin aikana opeteltiin ruoanlaittoa ja tutustuttiin ruokakuvauksen saloihin. Syksyllä 2016 järjestetty kurssi oli osa viidentoista suomalaisen museon Turvapaikkana museo -hanketta, jossa museot tarjosivat vapaa-ajan toimintaa Suomeen saapuville nuorille turvapaikanhakijoille.
Info
Millaista valokuvataidetta Suomen museoista löytyy? Valtakunnallisessa kartoituksessa kerättiin tietoa Suomen taidemuseoiden kokoelmiin hankituista valokuvateoksista.
Tietopalvelut
Daguerreobase-tietokanta kokoaa yhteen valokuvahistorian varhaisimman kulttuuriperinnön, joka käsittää eri puolilta Eurooppaa yli 25 000 kuvaa ja esinettä.
Info
Suomen valokuvataiteen museo kartoitti vuosina 2013–2014 kokoelmiensa avainobjekteja.
Info
Valokuvataiteen museo osallistui vuonna 2014 Plan Suomen hankkeeseen, joka keskittyi medialukutaidon kehittämiseen.
Info
Museo toteutti vuonna 2012 pimiödokumentointihankkeen, jonka tavoitteena oli katoavan tietotaidon tallettaminen, kuvanvalmistusperinteiden dokumentoiminen sekä pimiöihin liittyvän muistitiedon kerääminen.
Info
Valokuvataiteen museo oli mukana Helsingin kaupunginorkesterin, Musiikkitalon, Radion sinfoniaorkesterin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Suomen Kansallisoopperan ja New Yorkin filharmonisen orkesterin yhteisessä Kuule, minä sävellän! -hankkeessa vuosina 2014 ja 2015.
Info
Vuonna 2004 Almamedia / Iltalehti lahjoitti Uuden Suomen kuva-arkiston negatiivit Valokuvataiteen museolle. Kaikkiaan kuvia on noin 2,5 miljoonaa. Kokoelmaa on järjestetty ja luetteloitu Suomen kulttuurirahaston apurahan turvin 2006–2009.
Info
Pohjan tähdet – The Making of Polar Stars oli suomalaisen valokuva- ja videotaiteen lisääntynyttä näkyvyyttä kansainvälisessä nykytaiteen kentässä tarkasteleva tutkimushanke.
Info
Museon hankkeessa tutkittiin suomalaisen toimittajan ja dokumenttivalokuvaaja K-G Roosin tuotantoa.
Info
Yleisödokumentointihankkeessa tutkittiin eri menetelmin museon yleisöä ja heidän näyttelykokemustaan ja museosuhdettaan.
Info
Hankkeen tavoitteena oli valokuvan keinoin vahvistaa äidin ja lapsen välistä kiintymys- ja vuorovaikutussuhdetta osana hoidollista kuntoutusta ja kehittää uusia työkaluja sosiaaliohjaajien käyttöön.
Info
Kuvasta kirjaan (2008) oli museopedagoginen mediakasvatushanke, joka liittyi Valokuvataiteen museon teemavuoteen kuvajournalismi ja lehtikuvaus.
Info
Leena Sarasteen 2004 valmistunut väitöstutkimus käsittelee 1950-luvun suomalaisissa kameraseuroissa tuotettuja valokuvia ja niiden yhteydessä ilmeneviä taidekäsityksiä.
Info
Suomen Akatemian rahoituksella Valokuvataiteen museossa toimi 1998–2000 tutkimusprojekti Yksilö ja modernisaatio valokuvassa. Tutkimusprojektin johtaja oli professori FT Ville Lukkarinen ja tutkijoina työskentelivät Elina Heikka ja Johanna Frigård.
Info
Vuosina 1998–2000 toteutettu tutkimushanke kokosi yleiskuvan suomalaisista kuva-arkistoista.
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy