Bestående spår – Helsinki Darkroom Festival

Sébastien Reuzé: SOLEIL BOREAL, 2021.

Bestående spår – Helsinki Darkroom Festival

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

28.1.–24.4.2022
Bilder

Fotograferandet på film är fortfarande i full gång, även om digifotot numera dominerar.  Framkallningen av bilder i mörkrum ökar i popularitet i synnerhet bland de unga fotograferna. När metoderna, som övergått från att ha varit dominerande till att befinna sig i marginalen, bevarats har konsten och det egna uttrycket framhävts. 

Huvudutställningen Bestående spår under Helsinki Darkroom Festival, som nu ordnas för första gången, firar dagens mörkrumskonst och de kreativa möjligheterna inom analog fotografi. Utställningen presenterar elva fotografier som i huvudsak är valda bland 394 sökande som svarat på en öppen kallelse.

Verken på utställningen är från de senaste åren, och den internationella konstnärsgruppen representerar olika slags synvinklar och uttryckssätt. Här ingår både bilder fotograferade med kamera och bilder utan kamera som enbart baserar sig på kemiska processer. Alla verken på utställningen förenas av att deras fysiska tillstånd är en oskiljaktig del av deras tillkomstprocess.

Helsinki Darkroom Festival har ordnats av Suomen Pimiötaiteilijat ry. Föreningen grundades 2016 för att värna om och bevara konsten att framkalla analoga fotografier och sprida kunnandet i fråga om mörkrumsarbete.  Festivalen ordnas med stöd från den finska kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto.

 

Konstnärer i utställningen: Jacob Clayton, Marcus DeSieno, Máté Dobokay, Carol Golemboski, Elodie Grethen, Galina Kurlat, Liam Leslie, Frank McElhinney, Iana Mizguina, Sébastien Reuze, Giorgi Shengelia.

 

Kolla ordlistan för fotografi och mörkrumskonst här

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

28.1.–24.4.2022
Bilder
Skip "More on the subject" liftups

More on the subject

Guidningar och verkstäder

På nätet

Fördjupa utställningsbesöket med en förhandsbokad guidning!

 

Tryggt välkommen till museet

Vi har infört flera åtgärder som ökar kundsäkerheten. Nedan de samlade åtgärderna som vi infört på museet, med hjälp av vilka vi vill göra ert museibesök så säkert och angenämt som möjligt.

Principer för ett tryggare rum

Info
Fotografiska museet är en plats för lärande, där man får tveka och fråga.