Piktorialism – fotokonstens uppkomst

Alfred Nybom: Ung kvinna, 1905 / Finlands fotografiska museets samling

Piktorialism – fotokonstens uppkomst

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

28.1.–24.4.2022
Bilder

Piktorialism – fotokonstens uppkomst presenterar den nästan bortglömda första, internationella stilriktningen inom fotokonsten, som också inspirerade fotografer i Finland under 1900-talets första decennier. Piktorialisterna, som var kända för sin nostalgiskt vackra estetik, strävade med sin verksamhet efter att fotografin skulle accepteras som ett sätt att uttrycka sig konstnärligt. Individualismen och kreativiteten blomstrade särskilt under kopieringen, då man använde olika slags metoder för att bearbeta bilden.

Karakteristiskt för piktorialismen var en romantisk mjuk oskärpa eller suddighet, med vilken fotograferna tonade ner detaljer som störde det måleriska intrycket. Piktorialisterna ville ändra på uppfattningen enligt vilken fotograferingen bara var ett mekaniskt kopierande av naturen.

Den piktorialistiska bilduppfattningen kom till Finland från Centraleuropa och Sverige i slutet av 1890-talet och nådde sin kulmen på 1920-talet. Efter det började man också förhålla sig kritiskt till piktorialismen. Den sågs som ett kopierande av en målarkonst som förkastat fotografins egna starka sidor.

Piktorialism – fotokonstens uppkomst är en unik, omfattande utställning över piktorialismen i Finland. Största delen av bildskatterna ingår i Finlands fotografiska museums samlingar. Utställningen baserar sig på ett mångårigt forskningsprojekt vid Finlands fotografiska museum. I samband med utställningen publiceras en rikligt illustrerad artikelsamling, som bygger på en uttömmande forskning (förlaget Parvs).

Utställningen är kuraterad av Max Fritze, Sofia Lahti och Anni Wallenius.

 

Kolla ordlistan för fotografi och mörkrumskonst här

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

28.1.–24.4.2022
Bilder
Skip "More on the subject" liftups

More on the subject

Guidningar och verkstäder

På nätet

Fördjupa utställningsbesöket med en förhandsbokad guidning!

 

Tryggt välkommen till museet

Vi har infört flera åtgärder som ökar kundsäkerheten. Nedan de samlade åtgärderna som vi infört på museet, med hjälp av vilka vi vill göra ert museibesök så säkert och angenämt som möjligt.

Principer för ett tryggare rum

Info
Fotografiska museet är en plats för lärande, där man får tveka och fråga.