Yleisötyö

Suomen valokuvataiteen museon yleisötyön tehtävä on edistää ja tukea valokuvaan liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja sekä museoympäristössä että jokapäiväisessä elämässä.

Yleisötyön tehtävänä on huomioida eri yleisöryhmät ja rakentaa onnistunutta museokokemusta sekä avata näyttelyiden ja kokoelmien sisältöjä yleisölle yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Yleisötyön tuotteita ja palveluja Valokuvataiteen museossa ovat yleisö- ja koulutustapahtumat, opastukset ja työpajat, kurssit, luennot, seminaarit, julkaisut ja opetus- ja tehtävämateriaalit

Yleisötyön palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille. Toiminnan ytimessä on yleisö ja aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Tutustu alta yleisötyön hankkeisiin!

 

Ota yhteyttä:
Erja Salo, yleisötyön intendentti
p. 044-270 6216
erja.salo@fmp.fi

Skip "More on the subject" liftups

More on the subject

Vuosaari 21

Hankkeet
Suomen valokuvataiteen museo toimi yhteistyössä KOM-teatterin ja Klockriketeaternin kanssa vuosien 2019-2021 aikana toteutuneessa monitaiteisessa Vuosaari 21 -hankkeessa.

Permission to Wonder – Visual Thinking Strategies

Hankkeet
Valokuvataiteen museo pilotoi viiden muun eurooppalaisen kulttuurilaitoksen kanssa Visual Thinking Strategies -opetusmenetelmän (VTS) käyttöä koulu- ja museoympäristössä vuosina 2017–2020. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma.

SNAP – lasten ja nuorten valokuvafestivaali

Hankkeet
Mikä minulle on tärkeää ja mihin haluan vaikuttaa? Valokuvataiteen museon ja alueellisten valokuvakeskusten yhteishanke toi lasten ja nuorten mielipiteet ja unelmat kuvina julkisiin tiloihin ympäri Suomea. Hanke huipentui 10.–18.11.2018 valtakunnalliseen lasten ja nuorten valokuvafestivaaliin. Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Taidetestaajat Kaapelitehtaalla

Kouluille
Taidetestaajat-hankkeessa kahdeksasluokkalaiset ympäri Suomea pääsevät tutustumaan ilmaiseksi kulttuurikohteisiin. Kaapelitehtaalla taidetestaajia houstaavat Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo, Zodiak ja Helsingin taiteilijaseura. Hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.

Vuosaari – Toisin sanoen

Hankkeet
Osallistavia taidetyöpajoja, kaupunki- ja kylätapahtumia, julkisen tilan taidetta, näyttelyitä ja paljon muuta. Vuosaari – toisin sanoen on Suomen valokuvataiteen museon osallistavaa toimintaa Vuosaaressa. Hanke toteutetaan Helsingin kulttuuri- ja. vapaa-ajan toimialan tuella. Helsingin malli -hankkeen tarkoituksena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.

Tulkintoja ja tietoa – oppimispolkuja avoimiin aineistoihin

Hankkeet
Hankkeen tavoitteena on tehdä museon avoimia, vapaasti käytettävissä olevia digitaalisia kuva-aineistoja tutuiksi opettajille sekä kehittää luovia tapoja työstää kuvia ilmiöitä käsittelevässä opetuksessa. Hanke edustaa uudenlaista museoiden ja opettajien välistä yhteistyötä.

Ole hyvä Helsinki

Hankkeet
Valokuvataiteen museo oli mukana Helsingin kaupunginkanslian hankkeessa, jossa helsinkiläiset kuvittavat metroasemia ottamillaan valokuvilla vuonna 2016 ja 2017. Ruoholahden metroaseman valokuvat ottanut ryhmä toimi valokuvaaja Meeri Koutaniemen ohjauksessa. Teemana oli empatia.

Images Tell Stories

Hankkeet
Perhealbumeita ja kotivalokuvia käsittelevä kirja Images Tell Stories – Vernacular photography on syntynyt Suomen valokuvataiteen museon ja Ukrainan Odessassa toimivan NGO Art Travelin yhteistyönä, osana kansainvälistä Tandem Ukraine -projektia. Teokseen on koottu kuvia Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista sekä ukrainalaisten perheiden valokuva-albumeista.

Kokaten ja kuvaten

Hankkeet
Kurssin aikana opeteltiin ruoanlaittoa ja tutustuttiin ruokakuvauksen saloihin. Syksyllä 2016 järjestetty kurssi oli osa viidentoista suomalaisen museon Turvapaikkana museo -hanketta, jossa museot tarjosivat vapaa-ajan toimintaa Suomeen saapuville nuorille turvapaikanhakijoille.

Lapsen oikeudet. Plan Suomen medialukutaito -hanke

Hankkeet
Valokuvataiteen museo osallistui vuonna 2014 Plan Suomen hankkeeseen, joka keskittyi medialukutaidon kehittämiseen.

Kuvasta kirjaan

Hankkeet
Kuvasta kirjaan (2008) oli museopedagoginen mediakasvatushanke, joka liittyi Valokuvataiteen museon teemavuoteen kuvajournalismi ja lehtikuvaus.

Kuule, minä sävellän!

Hankkeet
Valokuvataiteen museo oli mukana Helsingin kaupunginorkesterin, Musiikkitalon, Radion sinfoniaorkesterin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Suomen Kansallisoopperan ja New Yorkin filharmonisen orkesterin yhteisessä Kuule, minä sävellän! -hankkeessa vuosina 2014 ja 2015.

Mun kuva – meidän kuva

Hankkeet
Hankkeen tavoitteena oli valokuvan keinoin vahvistaa äidin ja lapsen välistä kiintymys- ja vuorovaikutussuhdetta osana hoidollista kuntoutusta ja kehittää uusia työkaluja sosiaaliohjaajien käyttöön.

Camera Obscura – työmaaparakki kamerana

Info
Ateneum ja Valokuvataiteen museo tuottivat yhdessä taitelija Heidi Lunabban kanssa kameran, jonka sisään pystyi astumaan.

Aula-kodin ajatuskuvia

Info
Ajatuskuvia -työpajassa tarkasteltiin valokuvia draamallisin keinoin ja mietittiin valokuvaajan valtaa.

Babel-työpaja

Info
Babel-työpajakurssin aikana valmistettiin lyhyitä stop-motion animaatioelokuvia. Animaatioiden keskeisenä materiaalina oli Valokuvataiteen museon Kuvia kaikille -arkistokuvat.

Muotokuvassa lempiliikkeeni

Info
Ikäihmisille suunnatussa työpajassa päästiin toteuttamaan itseään liike- ja kuvailmaisun avulla.

Vinkkeli

Info
Vinkkeli-työpajoissa tutkittiin tuttua ympäristöä uusin silmin kirjoittamalla, kuvaamalla ja havainnoista keskustelemalla.

Hevonen olohuoneessa ja muita tarinoita

Info
Hevonen olohuoneessa ja muita tarinoita -työpajassa harjoiteltiin visuaalista ja sanallista tarinankerrontaa rakentamalla satumaailmoja erilaisten esineiden, kiiltokuvien ja kuvauslavasteiden avulla sekä kirjoittamalla niistä tarinoita.

Arjen aarteet

Info
7.-luokkalaiset pohtivat arjen merkitystä eri näkökulmista Suomen valokuvataiteen museon ja Annantalon yhteisellä kulttuurikurssilla.

Säkenöivästä voimasta

Info
Työpajassa perehdyttiin valaistuksen perusteisiin.

Pakon alta, rakkauden edestä

Info
Pakon alta, rakkauden edestä -kulttuurikurssilla käsiteltiin siirtolaisuutta. Kurssi ja työpajojen tuotoksista koostettu näyttely syntyi Annantalon taidekeskuksen, Valokuvataiteen museon ja Sibelius - Akatemian yhteistyönä.

Vasta rannalla

Info
Vasta rannalla -näyttelyssä käsiteltiin ihmisten suhdetta ympäristöön niin yleisellä kuin yksityisellä tasolla.

Mikä meitä liikuttaa?

Info
Yhdessä Zodiak – uuden tanssin keskuksen kanssa toteutetussa työpajassa nuoret pääsivät yhdistämään valokuvaa ja liikettä.

Mitä tapahtui todella?

Info
Mediakasvatustyöpajan tavoitteena oli lisätä kuvaviestinnän ja median tuntemusta.

Kysy kuvaajalta -työpaja

Info
Kysy kuvaajalta -työpajassa lapsilla oli mahdollisuus tutustua ammattivalokuvaajan työhön.

Hohtavan arjen kollaasi – kuvatarinoita lasten ja ikäihmisten kokemana

Info
Hohtavan arjen kollaasi oli lastenkulttuurin taidekasvatushanke, jonka kohderyhmänä olivat ikäihmiset ja esikoululaiset.

CuMMA – Space Matters

Info
Aalto-yliopiston CuMMA –koulutusohjelman opiskelijat tutkivat työpajassaan eri tilojen merkitystä museossa.

Harry Potter -konsertti ja Tylypahkailtamat

Info
Harry Potter -projektissa esiteltiin uudenlaista taidelaitosyhteistyötä.

Missä valokuva luuraa?

Info
Missä valokuva luuraa? -työpajassa ja näyttelyssä käsiteltiin ympäristöestetiikkaa, mediaa ja kuvaviestintää.