Katja Eydel

Kuva: Katja Eydel

Katja Eydel

Valokuvataiteen museo, Projekti-tila

Katja Eydel pohtii miten identiteetti muovautuu sosiaalisten rakenteiden, kuten valtion ylläpitämien instituutioiden ja muiden organisaatioiden toiminnan kautta.

Eydel on kuvannut erilaisten instituutioiden tiloja, kuten koulutus- ja kuntoutuslaitoksien ja kriminaalihuollon organisaatioiden huoneita. Hän on kiinnostunut fyysisistä tiloista, joissa sovittujen rakenteiden avulla pyritään kasvattamaan toimivia yksilöitä yhteiskuntaan.

Taiteilija korostaa kuitenkin vastuun merkitystä: yhteiskunnan vastuuta yksilöstä ja päinvastoin. Rakenteet muokkaavat yksilöä, mutta yksilöllä on myös valta ja vapaus muokata rakenteita.

Eydel on kuvannut sarjan kuvat Saksassa vuosina 2017− 2019.

 

Katja Eydel (s.1969) on  saksalainen Berliinissä asuva taiteilija, jonka työskentely tähtää usein laajempiin tutkimuspohjaisiin valokuvakokonaisuuksiin. Hän toimii myös yliopisto-opettajana.

Projektia on tukenut Stiftung Kunstfonds Bonn.

Valokuvataiteen museo, Projekti-tila