Kuva: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo.

KUVISta VOIMAA?

KUVISta VOIMAA? esittelee syyslukukaudella 2005 Hyrylän yläasteella peruskoulun yhdeksännellä luokalla järjestetyn, voimauttavan valokuvan menetelmää soveltavan valokuvakurssin tuotoksia. Pedagoginen näyttely on osa Heidi Koljosen Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitokselle tekemää pro gradu - työtä, jossa hän tutkii voimauttavan valokuvan menetelmän soveltamismahdollisuuksia peruskoulun yläluokille.

"Opiskelen kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa. Lopputyössäni tutkin kuvataideopetuksen ja valokuvauksen mahdollisuuksia tukea minäkuvaa ja identiteetin rakentumista. Selvitän työssäni valokuvaterapian sekä voimauttavan valokuvan merkitystä, ja olen soveltanut näitä menetelmiä Hyrylän yläasteella yhdeksäsluokkalaisille, tutkimusryhmääni valikoituneille tytöille pitämälläni yhden jakson kestäneellä valokuvakurssilla. Olen tutkinut samalla myös itseäni, omaa identiteettiäni ja kasvuani tulevaksi taidekasvattajaksi. Voimauttavan valokuvan menetelmää olen opiskellut TaM Miina Savolaisen ohjauksessa Taideteollisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa. Pro gradu - lopputyötäni ohjaa professori Sirkka Laitinen.

Voimauttavan valokuvan menetelmän avulla tutkitaan identiteettiä ja keskitytään ihmisen parhaisiin puoliin tuoden niitä esille valokuvan avulla. Prosessissa ollaan sekä kuvattavana että kuvaajana. Valokuvakurssi peruskoulussa alkoi näyttelykäynnillä Suomen valokuvataiteen museolla, jossa tutustuimme erilaisiin muoto- ja omakuviin ja kuvasimme pareittain näyttelykuvien pohjalta omakuvia. Tämän jälkeen muokkasimme albumikuvista kuvankäsittelyohjelmalla valokuvamontaasin. Opettelimme järjestelmäkameran käyttöä kuvaten pareittain ja kolmen hengen ryhmässä mustavalkofilmille. Aiheena oli millainen olen, haluaisin olla ja en haluaisi olla. Tutustuimme pimiötyöskentelyyn itse kuvia vedostaen. Digitaalikameroilla kuvasimme pareittain itseämme erilaisissa rooleissa. Lopuksi kokosimme kaikki kurssin aikana tehdyt kuvat, pohdimme omaa prosessiamme sekä valitsimme kaikkein hienoimman omakuvan. Työskentelyn ohessa pidimme myös työpäiväkirjaa. Kurssin tavoitteena on ollut sekä opettaa valokuvausta että pohtia omaa identiteettiä. Näyttely kokoaa sekä oppilaiden että minun kokemuksiani ja tuotoksiani kuvataideopettajana voimauttavan valokuvan menetelmän käytöstä oman identiteetin pohdinnan tukena."

-HEIDI KOLJONEN

Museopedagogiikan oman näyttely- ja työpajatilan, Prosessin, ohjelmisto rakennetaan täydentämään sekä perusnäyttelyn että vaihtuvien näyttelyiden sisältöjä. Prosessin ohjelmistoa suunniteltaessa ovat etusijalla valokuvaalan oppilaitosten sekä taidekasvatuksen oppiaineen tarjoamat projektit. Prosessin on ennen kaikkea tarkoitus olla näyttelypaikka museon ulkopuolelta tuleville projekteille.

Suomen valokuvataiteen museo
Prosessi-tila, 1. kerros

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

13.–29.1.2006
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, G-rappu, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy