I.K. Inha & K. Ennola:

Maisema ja aika

Kuva: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo.

I.K. Inha & K. Ennola:

Maisema ja aika

Suomen valokuvataiteen museo
Projekti-tila

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

8.6.–5.8.2001
Teoskuvia
Kari Ennola rinnastaa teoksensa sadan vuoden takaisiin I.K. Inhan valokuviin.

Ennola on kuvannut uudelleen lähes kaikki tunnistettavissa olevat I.K.Inhan maisemakuvat nykyisen Suomen rajojen sisäpuolella. Näistä kuvapareista on nyt nähtävillä parikymmentä.

Ennolan kuvat toistavat tarkasti alkuperäisiä Inhan kuvia: vuodenajat, valaistusolosuhteet ja kuvauspaikat ovat samat. Ennolan mustavalkoiset ja sävytetyt kuvat rinnastettuina Inhan teoksiin tuovat maiseman muutoksen selkeästi esille.

I.K. Inha on eräs maamme merkittävimmistä maisemakuvaajista, joka Gallen-Kallelan tavoin toi kansan tietoisuuteen Kolin ja Imatran kosken kaltaisia nähtävyyksiä ja kohotti ne kansallismaiseman asemaan. Inhan aktiivisin kuvakausi sijoittuu kansallisen heräämisen aikakauteen 1890-luvun alusta 1910-luvun puoliväliin. Inhan matkat kattoivat lähes koko Suomen alueen lukuunottamatta pohjoisinta Lappia. Inhan kuvauskohteet olivat kulttuuri- ja luonnontilaiset maisemat.

Inhan ja Ennolan kuvaparit osoittavat kuinka voimakkaasti ihminen on muokannut maisemaa.

Jo Inhan kuvista näkee kuinka harvoja metsät olivat 1900-luvun alussa. Metsän kasvu ja lisääntyminen onkin eräs silmiinpistävimmistä muutoksista vuosisadan aikana. Koskiluonto sen sijaa on kokenut toisenlaisen kohtalon: Inhan kuvaamista koskista vain kaksi on enää luonnontilassa.

Muutos näkyy myös kulttuurimaisemissa. Kaupunkien kasvaminen, teollistuminen ja rakennuskannan muuttuminen tulevat hyvin esille. Samoin tie-ja rautieverkon levittäytyminen näkyy monin paikoin. Mutta muuttumattomuus on myös läsnä; monet Inhan kuvaamat maisemat ovat säilyneet hämmästyttävän samannäköisiä.

 

Suomen valokuvataiteen museo
Projekti-tila

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

8.6.–5.8.2001
Teoskuvia