Elina Saloranta:

Puhdas

Kuva: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo.

Elina Saloranta:

Puhdas

Suomen valokuvataiteen museo
Projekti-tila

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

3.1.–2.2.2003
"Puhdas on viidestä lyhyestä osasta koostuva videoteos, joka pohjaa suvustani löytyneisiin kirjeisiin. Kirjeet on kirjoitettu vuosina 1942–1990. Perhehistorian lisäksi ne heijastelevat yhteiskunnallisia tapahtumia tuona aikana. Kirjeet myös herättävät kysymyksiä itse kirjoitustapahtumasta: miten elämä saa kertomuksen muodon, ja millaiset kulttuuriset tarinat vaikuttavat taustalla?

Videossa kirjeet on luettu ääneen ja yhdistetty pääasiassa mustavalkoisiin, hitaasti vaihtuviin kuviin. Teoksen rakennetta kuvaa hyvin Elina Heikan oivallus näyttelyluettelon artikkelissa: minä ikään kuin vastaan kirjeisiin kuvilla nykyhetkestä käsin. Kuvan ja sanan suhde ei kuitenkaan ole yksiselitteinen vaan sisältää monia tulkintamahdollisuuksia. Oman lisänsä tähän tuo se, että teoksessa käytetään useita eri kieliä. Kielistä ja kääntämisestä tuli olennainen osa työtä, koska video valmistui opiskellessani Yhdysvalloissa. Minulle oli tärkeää säilyttää kirjeiden alkuperäiskielet suomi ja ranska, mutta samalla jouduin jättämään tilaa englanninkieliselle tekstitykselle. Toisaalta aloin nähdä valkokankaan alareunassa kulkevan tekstinauhan omana itsenäisenä kuvana, joka videon toisessa osassa irtoaa kokonaan puheesta.

Teosta voisi tarkastella myös omaelämäkertana. Se alkaa kauan ennen syntymääni ja koostuu kokonaan muiden puheesta samalla kun kasvoni edustavat eri henkilöhahmoja. Siten teos vihjaa, että "minä" on toisten heijastumaa."

-Elina Saloranta

Puhdas/ Pure -teoksesta on tehty englanninkielinen julkaisu FRAMEn tuella.

Suomen valokuvataiteen museo
Projekti-tila

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

3.1.–2.2.2003