Tehtävämateriaalit

Tehtävämateriaalien tarkoituksena on innostaa pohtimaan tarkemmin näyttelyiden valokuvien teemoja.

Kuvajournalismin syksy 2019: Sakari Piippo ja Caj Bremer

Tämän tehtävämateriaalin tarkoitus on innostaa pohtimaan tarkemmin Suomen valokuvataiteen museon näyttelyiden Sakari Piippo: Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä, Caj Bremer: Suomalainen arkipäivä sekä Yhden kuvan manifesti teemoja. Tehtävämateriaalin harjoitukset, kysymykset ja resurssit pyrkivät tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja tarkastella ihmisiä, paikkoja ja historiaa valokuvan kautta sekä mahdollisuuksia syventyä valokuvan mahdollisuuksiin tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Tehtävissä painotetaan etenkin mediakasvatuksellista ja kuvajournalistista näkökulmaa. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Materiaalin tehtävät on jaettu kahteen osaan:POHDI ja SYVENNY. POHDI-tehtävät ovat keskustelutehtäviä tai harjoituksia, jotka sopivat toteutettavaksi näyttelyssä vierailun aikana joko parin kanssa, yksin tai pienryhmissä. SYVENNY-tehtävät kannustavat tutkimaan aihetta omasta näkökulmasta sekä oman tekemisen kautta ja soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

Kuvajournalismin syksy 2019: Sakari Piippo ja Caj Bremer

Poliittisen valokuvan festivaali 2019: Mahdollisuus

Tämän tehtävämateriaalin tarkoitus on innostaa pohtimaan tarkemmin Poliittisen valokuvan festivaalin Mahdollisuus -näyttelyn teemoja. Materiaalin tehtävät pyrkivät syventy­mään ja etsimään uusia näkökulmia valokuvaan, sen kriit­tiseen tarkasteluun sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Tehtävissä painotetaan etenkin mediakasvatuksellista ja kuvajournalistista näkökulmaa.
Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan.
Materiaalin tehtävät on jaettu kahteen osaan: POHDI ja SYVENNY. POHDI-tehtävät ovat keskustelutehtäviä tai harjoituksia, jotka sopivat toteutettavaksi näyttelyvierailun aikana joko parin kanssa, yksin tai pienryhmissä. SYVENNY-tehtävät kannustavat tutkimaan aihetta omasta näkökulmasta sekä oman tekemisen kautta ja soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

#PVFPHOTO #PVFPHOTO19

Poliittisen valokuvan festivaali 2019: Mahdollisuus.Tehtävämateriaali.

 

JH Engström: Härifrån ja fin.land. - curated by Photobooks from Finland

Tehtävämateriaali käsittelee Suomen valokuvataiteen museon näyttelyitä JH Engström: Härifrån ja fin.land. - curated by Photobooks from Finland. (Näyttelyt esillä 23.8.–18.11.2018). Tehtävissä syvennytään näyttelyihin sekä valokuvaan seuraavien teemojen kautta: ympäristön tutkiminen, ajankuvaus, ekspressivinen valokuva ja valokuvan konteksti. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Materiaali on jaettu kahteen osaan: näyttelytehtäviin ja syventäviin tehtäviin. Näyttelytehtävät ovat keskustelutehtäviä, tai harjoituksia, jotka sopivat toteutettavaksi näyttelyn aikana. Syventävät tehtävät on suunnattu oppitunneille ja niiden päämäärä on kannustaa oppilaita kiinnostumaan ympäristöstään ja tutkimaan erilaisia tapoja ottaa ja muokata kuvia. Itsenäiset tehtävät soveltuvat toteutettaviksi erityisesti näyttelykäynnin jälkeen.

Tehtävämateriaali alakouluille JH Engström: Härifrån ja fin.land. - curated by Photobooks from Finland
Tehtävämateriaali yläkouluille ja lukioille, JH Engström: Härifrån ja fin.land. - curated by Photobooks from Finland.

 

Tuntuuko tutulta? – Valokuvia suomalaisesta arjesta ja Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina

Valokuvataiteen museossa aukeaa kaksi yhteiskunnallisen valokuvan näyttelyä: ryhmänäyttely Tuntuuko tutulta? – Valokuvia suomalaisesta arjesta sekä Heidi Piiroisen Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina 7.2. – 20.5.2018

Tämä tehtävämateriaali liittyy molempiin näyttelyihin. Tehtävät 1-5 ovat tarkoitettu toteutettavaksi molemmissa näyttelyissä. Tehtävät 6-9 ovat tiettyihin kuvasarjoihin liittyviä tehtävänantoja. Tehtävissä painotetaan etenkin mediakasvatuksellista ja kuvajournalistista näkökulmaa. Tehtävät sopivat pohdittaviksi erityisesti näyttelyvierailun aikana, mutta useita tehtävistä voi myös jatkaa myös näyttelykäynnin jälkeen. Materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan ja etsimään uusia näkökulmia valokuvaan, sen kriittiseen tarkasteluun sekä omaan kuvalliseen tekemiseen.

Valokuvataiteen museon kevään 2018 tehtävämateriaali julkaistaan osana valtakunnallista mediataitoviikkoa www.mediataitokoulu.fi.

Lataa tehtävämateriaali tästä

Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta

Mistä kaikkialta sinä saat tietoa? Millä eri tavoin voit kertoa asioista muille ja jakaa tietoa? Oletko törmännyt valeuutisiin? Miten arvioit tiedon luotettavuutta? Millainen merkitys tieteellä on yhteiskunnassa ja osana arkeamme?

Mediataitoviikon uuden ja innostavan materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa. Se soveltuu eri-ikäisten mediakasvatukseen, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Materiaalin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Suomen YK-liitto, Suomen valokuvataiteen museo sekä YLE Oppiminen.

Lataa Luotettavan tiedon metsästäjät - kattava mediakasvatusmateriaali mediataitokoulun nettisivuilta!

 

Menneet näyttelyt
Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017

Suomen valokuvataiteen museon näyttely Abstrakti! lähestyy modernismin myötä kuvataiteen kentällä keskeiseksi muodostunutta ei-esittävää taidetta valokuvan näkökulmasta. Tehtävissä nousevat esiin abstraktien valokuvien keskeiset ominaisuudet: aika & liike, materia, muoto ja valo & väri.

Osa tämän materiaalin tehtävistä käsittelee abstraktia taidetta yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tämän näyttelyn kuviin. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Keskustelutehtävät sopivat pohdittaviksi näyttelyvierailun aikana. Oppitunneille suunnatut tehtävät kannustavat tutkimaan näyttelyn teemoja henkilö kohtaisesta näkökulmasta ja ne soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017 Tehtävämateriaali alakouluun
Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017 Tehtävämateriaali yläkouluun ja lukioon

Materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan ja etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Tehtävämateriaali kytkeytyy opetussuunnitelmaan ja sen laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin

 

Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta

Materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Osa tehtävistä käsittelee valokuvaa yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tähän näyttelyyn.

Näyttelyn teemoja taustoittavaan materiaaliin kannattaa tutustua jo ennen näyttelyvierailua, ja sitä voi hyödyntää sen aikana. Se toimii myös taustoituksena tehtävämateriaalille, josta löytyy sekä keskustelutehtäviä että luokassa toteutettavia tehtäviä.

Lataa näyttelyn teemoja taustoittava materiaali tästä:
Francesca Woodman: Pintaa syvemmälle: teemat valokuvien takana

Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin, mutta on sallittua ja suotavaa soveltaa niitä oppilaiden lähtötasot ja kiinnostuksenkohteet huomioiden. Tehtävissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. valokuvaustekniikka, surrealismi, antiikki ja kehollisuus. Tehtäviä sopivat hyödynnettäviksi opetuksessa myös näyttelyn päättymisen jälkeen.

Voitte jakaa näyttelykokemuksenne ja tehtävien toteutuksia somessa hashtageilla
#francescawoodman #onbeinganangel #valokuvataiteenmuseo

Lataa tehtävämateriaalit tästä:
Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta. Tehtävämateriaali alakouluun.
Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta. Tehtävämateriaali yläkouluun ja lukioon.

 

Poliittisen valokuvan festivaali 2017: Ruoka

Tehtävämateriaalin tarkoitus on innostaa pohtimaan tarkemmin Ruoka-näyttelyn valokuvien teemoja. POHDI ja SOVELL A-tehtävät kannustavat katsomaan ja tutkimaan kuvia tarkemmin, etsimään tietoa ja tutustumaan aiheisiin usemmasta näkökulmasta. Tehtävät on suunniteltu teossarjakohtaisesti.

POHDI-tehtäviin voit syventyä näyttelyvierailun aikana joko parin kanssa, yksin tai pienryhmissä. SOVELL A -tehtävät kannustavat tutkimaan aihetta omasta näkökulmasta ja soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen. Ne auttavat syventymään näyttelyssä heränneisiin kysymyksiin.

Jaa visuaalisesti toteuttamasi hashtagilla #PVF2017.

Lataa tehtävämateriaali tästä

 

Poliittisen valokuvan festivaali 2016: KOTIMAA

Kotimaa-näyttelyyn liittyvän tehtävämateriaalin tarkoitus on innostaa pohtimaan tarkemmin valokuvien teemoja. POHDI ja KUVAA-tehtävät kannustavat katsomaan ja tutkimaan kuvia tarkemmin, etsimään tietoa ja tutustumaan aiheisiin useammasta näkökulmasta. Tehtävät on suunniteltu taiteilijakohtaisesti.

POHDI-tehtäviin voit syventyä näyttelyvierailun aikana joko parin kanssa, yksin tai pienryhmissä. KUVAA-tehtävät kannustavat tutkimaan aihetta omasta näkökulmasta ja soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen. Ne auttavat syventymään näyttelyssä heränneisiin kysymyksiin.

Toteuttamasi kuvaustehtävät voit jakaa hashtagilla #PVF2016.

Lataa tehtävämateriaali tästä

 

Poliittisen valokuvan festivaali 2015: Kolmanteen polveen

Poliittisen valokuvan festivaalin Kolmanteen polveen -näyttely tarkasteli valokuvia tekoina. 

Kolmanteen polveen -näyttelyyn kutsuttiin mukaan valokuvaajia, jotka haluavat valokuvillaan vaikuttaa maailmaan. Käsittelemällä esimerkiksi naisten, lasten tai seksuaalivähemmistöjen asemaa, käsitellään väistämättä hyvän ja ihmisarvoisen elämän perusteita: turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoista kohtelua, oikeutta
koulutukseen ja oikeutta edes osittain päättää itseään koskevista
asioista.

Lataa tehtävämateriaali tästä

 

11-kollektiivi: Suomi/Finland

Yksitoista valokuvaajaa lähti etsimään Suomea. Löytyi lasten luontoretket, kansantaudit, Lappeenrannan venäläiset, huoneeseen suljettu mies, kansallismaisema, tsetseenipakolaiset, Johanna Tukiainen, kuolema, koti, rauhanturvaajat ja joulupukki. Joukko erilaisia aiheita muodostaa kollaasin vapaamatkustajasukupolven Suomi-kuvasta. Kuvasarja katsoo maata yksityiskohtien kautta. Se kokoaan yhteen kirjon kliseitä ja yllätyksiä.

11-kollektiivi ovat valokuvaajat: Ossi Ahola, Rami Hanafi, Touko Hujanen, Miisa Kaartinen, Evelin Kask, Meeri Koutaniemi, Konsta Leppänen, Arttu Muukkonen, Sakari Piippo, Aleksi Poutanen ja Maija Tammi.

Lataa tehtävämateriaali tästä

Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy