Taskualbumit

Kaksi turvapaikanhakijaa torkkumassa linja-autossa Irakin ja Syyrian rajalla pakenemassa Mosulista. Vaarallinen matka läpi sota-alueen. Kuva oli aluksi surullinen muisto ja dokumentointi vaikeasta matkasta, mutta myöhemmin merkitys on muuttunut ylpeydeksi voitetuista vastoinkäymisistä ja selviytymisestä. Kuvaaja ei tiedossa (toinen matkustaja linja-autossa). 13.9.2015. Kuva on tallennettu Suomen valokuvataiteen museon kokoelmiin Taskualbumit-hankkeessa.

Taskualbumit-hankkeessa tallennettiin turvapaikanhakijoiden matkapuhelinkuvia sekä niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä Suomen valokuvataiteen museon kokoelmaan. Hankkeen lähtökohtana oli dokumentoida digitaalisten valokuvien käyttöä esimerkiksi muistelun, viestinnän ja sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Hanke toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston museologian oppiaineen kanssa.

Turvapaikanhakijat valikoituivat hankkeen kohderyhmäksi, koska kaukana kotoa ja erossa läheisistä puhelimen merkitys niin valokuva-albumina kuin sosiaalisen kanssakäymisen välineenä korostuu. Matkapuhelinten muistissa pitkän matkan tehneet kuvat ovat usealle turvapaikanhakijalle ainoa asia, jonka he ovat voineet tuoda vanhasta kotimaastaan mukanaan Suomeen. Toisaalta nämä kuvat ovat uusien suomalaisten kuvallista kulttuuriperintöä ja näin osa suomalaisen valokuvakulttuurin nykytodellisuutta.

Museo haastatteli keväällä 2016 yhteistyössä Helsingin yliopiston museologian oppiaineen kanssa seitsemää Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijaksi saapunutta eritaustaista henkilöä. Osallistujia pyydettiin valitsemaan puhelimiltaan 5-10 heille itselleen tärkeintä digitaalista valokuvaa jotka he lahjoittivat museon kokoelmiin. Hanketyöryhmä tallensi kuviin liittyvät tiedot ja muistot. Videoituja haastatteluja kertyi liki kymmenen tuntia. Haastatellut kokivat hankkeeseen osallistumisen mielekkäänä ja tärkeänä ja toivoivat, että museon kokoelmien osana heidän kuvansa ja niiden myötä heidän elämäntarinansa ja kokemuksensa välittyvät suomalaisille laajemminkin.

Turvapaikanhakijoiden lahjoittamista kuvista ja haastatteluvideoista koottiin näyttely, joka oli osana Poliittisen valokuvan festivaalin ohjelmistoa Suomen valokuvataiteen museossa keväällä 2017.

Hanke kuuluu TAKO-nykydokumentointihankkeisiin
Suomen valokuvataiteen museo on mukana suomalaisten museoiden yhteisessä tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO). TAKO on museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden yhteenliittymä, joka tähtää museoiden tallennustyönjaon selkeyttämiseen ja museoiden kokoelma- ja tallennustyön kehittämiseen. TAKO-työtä tehdään sisällön mukaan muodostetuissa pooleissa. Suomen valokuvataiteen museo toimii TAKO-yhteistyössä poolissa 6, ’Taide, oppi ja kokemus'.

Näyttelyt
Suomen valokuvataiteen museo toteutti keväällä 2016 yhteistyössä Helsingin yliopiston museologian oppiaineen ja Poliittisen valokuvan festivaalin kanssa hankkeen, jossa tallennettiin hiljattain Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden valokuvia, sekä kuviin liittyviä muistoja ja tarinoita. 
Kokoelmat
Valokuvataiteen museo on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOssa.
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy