Kokoelmien TAKO-yhteistyö

Valokuvataiteen museon TAKO-työryhmä tallentaa valokuvaaja Martti Anttilan pimiötyöskentelyä vuonna 2012.

Valokuvataiteen museo on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOssa. Sen puitteissa dokumentoimme valokuvakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja neuvottelemme muiden museoiden kanssa tallennustyön vastuualueista.

Ammatillisten museoiden TAKO-verkosto on jaettu aihepiirien mukaan työryhmiin eli pooleihin. Valokuvataiteen museo toimii aktiivisesti poolissa 6, jonka otsikkona on Taide, oppi ja kokemus.

Nykydokumentointi
Nykykulttuurin ilmiöiden dokumentointi ja tallennus kuuluu museoiden tehtäviin. TAKO-verkostossa museot saavat toisistaan nykydokumentointiin yhteistyökumppaneita ja vertaistukea, vaikka tallennusaiheet ja työskentelytavat olisivat välillä hyvinkin erilaisia.

Tallennustyönjako
Jakamalla keskenään tietoa kunkin museon kokoelmien erityispiirteistä ja kokoelmakartunnan painopisteistä museot voivat varmistaa, että kokoelmien välille ei synny tarpeettomia päällekkäisyyksiä tai vastaavasti, ettei jokin tärkeä aihepiiri jää kokonaan tallentamatta. Suomen valokuvataiteen museon keskeisenä tallennuksen kohteena ovat valokuvataide ja valokuvan kulttuurit, mutta valokuvat kuuluvat aihepiiriensä perusteella kaikkien muidenkin museoiden kokoelmiin. Jotta valokuva-aineistot osattaisiin sijoittaa tarkoituksenmukaisesti, on syytä keskustella niiden luonteesta ja merkityksestä eri museoiden konteksteissa. Tätä keskustelua voidaan käydä TAKO-yhteistyön puitteissa.

 

Kamerakännykän museointi
Valokuvataiteen museo tallentaa kokoelmiinsa muuttuvan valokuvakulttuurin keskeisiä esineitä osana #kulutuksentallentajat -nykydokumentointitempausta.
Info
Valokuvataiteen museolla toteutettiin vuonna 2019 kestävän kehityksen teemaan liittyvä nykydokumentointihanke, jossa dokumentoinnin kohteena oli museon nuortenryhmä Photofuss ja ryhmän näyttely Viimeinen sukupolvi.
Kokoelmat
Syksyllä 2018 seitsemän museota ympäri Suomen tallentaa tietoa, tarinoita ja muistoja menneestä ja nykypäivästä. Museot korjasivat satoa yhdessä yleisön kanssa kummitusjutuista Instagramiin, opiskelijaradikalismista Aleksis Kiveen. Sadonkorjuu-hanke kuuluu TAKO-nykydokumentointihankkeisiin.
Info
Taskualbumit-hankkeessa tallennettiin turvapaikanhakijoiden matkapuhelinkuvia sekä niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä Suomen valokuvataiteen museon kokoelmaan. Hankkeen lähtökohtana oli dokumentoida digitaalisten valokuvien käyttöä esimerkiksi muistelun, viestinnän ja sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Hanke toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston museologian oppiaineen kanssa.
Info
Millaista valokuvataidetta Suomen museoista löytyy? Valtakunnallisessa kartoituksessa kerättiin tietoa Suomen taidemuseoiden kokoelmiin hankituista valokuvateoksista.
Info
Suomen valokuvataiteen museo kartoitti vuosina 2013–2014 kokoelmiensa avainobjekteja.
Info
Museo toteutti vuonna 2012 pimiödokumentointihankkeen, jonka tavoitteena oli katoavan tietotaidon tallettaminen, kuvanvalmistusperinteiden dokumentoiminen sekä pimiöihin liittyvän muistitiedon kerääminen.
Info
Yleisödokumentointihankkeessa tutkittiin eri menetelmin museon yleisöä ja heidän näyttelykokemustaan ja museosuhdettaan.
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy