Tutkimustoiminta

Perustutkimus

Suomen valokuvataiteen museon tekemää tutkimustoimintaa ovat kokoelmien selvittäminen ja syvennetty luettelointi, valokuvan teknis-fyysisten ominaisuuksien tunnistaminen ja määrittely sekä suomalaisten valokuvaajien elämäkerta-, tuotanto- ja arkistotietojen selvittäminen valtakunnallisesti.

Museon konservointiosaston tutkimuksen kohteena ovat ensisijassa museon omat kokoelmat. Suomalaisiin valokuvaajiin kohdistuva perustutkimus kohdistuu maan koko valokuvaajainstituutioon ja kuva-arkistokenttään. Julkisten kuva-arkistojen lisäksi museon on kartoittanut yksityisiä kuva-arkistoja: lehtitalojen, kustantajien, kuva-toimistojen sekä lehti- ja dokumenttikuvaajien osalta.

Museon ylläpitämään suomalaisten valokuvaajien henkilötietokantaan pääsee Kuka kuvasi? -verkkopalvelun kautta. Tämä tietokanta edesauttaa tutkimusta ja kuva-arkistotyötä muistiorganisaatioiden piirissä.

 

Julkaisu- ja näyttelyhankkeet

Syventävän toiminnan osalta museo harjoittaa omaa tutkimustoimintaa sekä edistää ja tukee ulkopuolista valokuvatutkimusta. Museon tutkimuksessa priorisoidaan tutkimusaiheita, joissa voidaan laajasti hyödyntää museon omia kokoelmia ja jotka tuottavat uutta tietoa suomalaisen valokuvahistorian kannalta keskeisistä valokuvataiteen ja valokuvakulttuurin ilmiöistä. Niiltä osin kuin omat kokoelmat eivät sisällä tarvittavia aineistoja, täydentäviä aineistoja etsitään muista julkisista ja yksityisistä kokoelmista.

Esimerkkinä monien arkistojen yhteistyöhankkeista voidaan mainita valokuvaajamonografiat sekä aihe- tai epookkipohjaiset, kuvaston kokonaiskartoitusta edellyttävät tutkimushankkeet. Museon omia kokoelmia koskeva tutkimus liittyy ensisijaisesti näyttelyhankkeisiin, joiden puitteissa tuotetaan tutkimuksellisia julkaisuja. Museo pyrkii tuottamaan myös temaattisia kokoelmaluetteloita.

 

Valokuvatutkimuksen yhteistyöverkosto

Museo etsii yhteistyökumppaneita projektiperustaiseen tutkimukseen, jossa voi hyödyntää museon valokuvakokoelmia ja tietovarantoja. Museon tutkimusvaliokunta ja sen ylläpitämä tutkijaverkosto on keskeisessä asemassa ylläpidettäessä yhteyksiä yksittäisiin opiskelijoihin, tutkijoihin sekä yliopistoihin. Yliopistojen ja muiden tutkimusinstituutioiden kanssa museo pyrkii toteuttamaan pitkäkestoisia tutkimushankkeita, joissa museo aineistojen lisäksi tarjoaa tutkijoille työtilaa ja välineitä.

Info
Piktorialismi oli valokuvan ensimmäinen taidesuuntaus, jonka valtakausi Euroopassa kesti noin 1880-luvulta 1920-luvulle. Museon tutkimushankkeessa kirjoitetaan suomalaisen piktorialismin historiaa.
Info
FT Johanna Frigård tutkii suomalaisten muistoja värivalokuvista, niiden kuvaamisesta, katselusta tai käytöstä.
Info
Pohjoismaisessa hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median kuvakulttuureita ja parhaita tapoja tallentaa niitä museoiden tai kuva-arkistojen kokoelmiin. Suomen valokuvataiteen museon lisäksi mukana ovat Aalborgin kaupunginarkisto, Nordiska museet ja Tukholman lääninmuseo.
Info
Museon hankkeessa tutkittiin suomalaisen toimittajan ja dokumenttivalokuvaaja K-G Roosin tuotantoa.
Info
Leena Sarasteen 2004 valmistunut väitöstutkimus käsittelee 1950-luvun suomalaisissa kameraseuroissa tuotettuja valokuvia ja niiden yhteydessä ilmeneviä taidekäsityksiä.
Info
Suomen Akatemian rahoituksella Valokuvataiteen museossa toimi 1998–2000 tutkimusprojekti Yksilö ja modernisaatio valokuvassa. Tutkimusprojektin johtaja oli professori FT Ville Lukkarinen ja tutkijoina työskentelivät Elina Heikka ja Johanna Frigård.
Info
Vuosina 1998–2000 toteutettu tutkimushanke kokosi yleiskuvan suomalaisista kuva-arkistoista.
Tietopalvelut
Suomalaisen valokuvataiteen pioneeri Into Kondrad Inha tallensi kamerallaan itsenäisyyttä kohti matkaavan Suomen kulttuuri- ja luontomaisemia, kyliä ja kaupunkeja sekä elinkeinoja.
Info
Pohjan tähdet – The Making of Polar Stars oli suomalaisen valokuva- ja videotaiteen lisääntynyttä näkyvyyttä kansainvälisessä nykytaiteen kentässä tarkasteleva tutkimushanke.
Suomen valokuvataiteen museo jakaa vuosittain tutkimusapurahaa Börje ja Dagmar Söderholmin rahastosta.
Suomen valokuvataiteen museossa tehdään paljon muutakin kuin näyttelyitä. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa tuetaan valokuvaan liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja tai edistetään alan ammattilaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kokoelma- ja tutkimushankkeissa syvennämme tietoa valokuvauksen historiasta ja taltioimme nykyistä valokuvakulttuuria.
Etsitkö tietoa esimerkiksi valokuvien digitoinnista, oikeaoppisesta säilytyksestä, valokuvahistoriasta tai vanhoista kameroista? Tutustu tietopaketteihin tai lähetä kysymyksesi Kysy museolta- palveluun.
Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy