Tidigare utställningar

2013
Eeva-Mari Haikalas verk placerar sig på gränsen mellan performans, videokonst och fotografi. Utställningen Elle se sentait profondément honteuse  är också ett försök att svara på frågan när man i samband med ett konstverk kan tala om performans och när det är fråga om ett rent foto- eller videoverk…
2012–2013
Vårt land är ett videoverk där icke-infödda finländska medborgare sjunger Finlands nationalsång.
2012–2013
Utställningen Döden i bilder frågar om fotografier har en plats i den process som ett möte med döden innebär. Här visas fotografier av Pekka Elomaa, Arvi Hanste, Ulla Jokisalo, Ben Kaila, Andrei Lajunen, Arno Rafael Minkkinen, Hans Paul, Pentti Sammallahti och Seppo Saves.
2012
Omedelbara stämningsbilder från en legendarisk samling: porträtt, stilleben, konceptkonst och collage. Utställningen presenterar ett namnkunnigt material från Ansel Adams till Andy Warhol och ett genomsnitt av den finländska Polaroid-bildsamlingen. Verken förenas av ett lekfullt knäppande och av…
2012
Konstnären Tanja Koponen (f.1968) sätter upp sin installation I det här rummet i Projektrummet på Finlands fotografiska museum. Det slutliga verket uppstår först under byggnadsskedet. I det här rummet behandlar fotografins omöjlighet. Konstnären frågar om man verkligen kan fånga något precis som…
2012
Scouterna på bilden symboliserar pojken som tidigt i livet formas in i roller som är svåra att bryta sig ur, till exempel könsroller och yrkesval. I konstnären Ann Eringstams serie ”Escape to Reality” försöker scouterna ta sig från en konstgjord värld till en annan verklighet. I Eringstams serie…
2012
Konstnären Mats Bergsmedens vackra landskapsbilder har en dyster frånsida: varje fotografi är en plats där någon har mist livet i sina ansträngningar att olagligt komma in i EU.
2012
Fotografen Merja Hannikainen (f.1982) och bildkonstnären Vappu Jalonen (f.1979) satte i februari upp en studio under två veckoslut i Processrummet på Finlands fotografiska museum. Över 40 deltagare planerade och byggde tillfälliga kläder åt sig av tyg och blev därefter fotograferade.
2012
Den svenska konstnären Marcus Hansson ser på världen genom nyhetsströmmen och smälter samman nyhetsbilder från BBC och Al Jazeera till ett eget konstverk. I den här ”souvenirbutiken” är allt till salu till ett förmånligt pris.
2012
Vad funderar en man i femtioårsåldern på? Hur ser hans drömmar och önskningar ut och hur har de gått i uppfyllelse i 2000-talets Finland? Fotograf Riitta Supperis (f. 1974) porträttserie 50+ talar om de finska männen med små gester och med respekt.
2012
I ENTER HELSINKI bjuder fotokonstnären Hans von Schantz (f. 1961) på en aldrig tidigare skådad djupdykning i dygnets frånsida. Bilderna rör sig från stadens periferi mot centrum genom soptippar, impediment, industriområden och sovstäder.
2012
För Aida Chehrehgosha, som föddes i Teheran i Iran bestod barndomen av misshandel och rädsla. Båda föräldrarna avreagerade sin frustration på barnen. Först som vuxen började Chehrehgosha förstå hela vidden av barndomens hårda erfarenheter. Så här fick fotoserien Till mamma, pappa, och mina två…
2012
Utställningen Betydelsefulla platser berättar hur kvinnor som flyttat till huvudstadsregionen från olika delar av världen lever. Fotograferandet inspirerade kvinnorna att iaktta sin omgivning, dela med sig av sina upplevelser och kommunicera såväl på finska och på sitt eget modersmål som ordlöst. …
2012
Fotokonstnären Timo Kelaranta (f. 1951) är som fotograf en poet, en mästare på det abstrakta fotot och på minimalismen, och för honom är formen det allra viktigaste.
2012
Ungdomarna har med hjälp av fotografi och video i olika verkstäder och i självständiga fotoprojekt undersökt och exponerat sina upplevelser av Helsingfors och de egna stadsdelarna, bland annat av Gräsviken, Gårdsbacka och andra platser i östra Helsingfors och i centrumtrakten.
2012
I den femte utställningen av Kollective-gruppen, som uppstod på avdelningen för fotografi inom rum-tidkonst vid Bildkonstakademin, för verken en dialog med varandra. Fotograferingen blir här också en performativ gest och fotografierna mångbottnade berättelser.
2012
Hur jämlik ser Helsingfors ut? Hur ser man att invånarna på Granö och Lövö har åtta gånger högre inkomster än Stensböleborna? Är Långa bron fortfarande en skiljemur mellan stadsborna?
2012
Vad sker med den europeiska arbetskraften under en ekonomisk kris? Octavian Bâleas (1984) fotoserie berättar om en ödelagd by och om människor som drabbats av arbetslöshet. Han undersöker livsförändringen i ett lokalt samhälle i Tyskland på en ort där arbetsplatserna på en Nokiafabrik försvinner, och en by i Rumänien som håller på att avfolkas. Där flyttade alla i arbetsför ålder till en ny fabrik på annan ort.
2012
Konstnärsparet Hamm-Kamanger träffades 1998 på en kebabpizzeria i Helsingfors, där båda arbetade. Under arbetet föddes idén om ett gemensamt konstprojekt, ett projekt som visades i Konsthallen i Helsingfors år 2000. Sedan dess har konstnärsparet arbetat sida vid sida.
2011–2012
Kulturhuvudstadsprojektet 2000 & 11 SJÄLVPORTRÄTT, som har genomförts inom utbildningsprogrammet i bildkonst vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, kommer till Helsingfors. Hundratals åbobor har gjort över tvåtusen självporträtt i verkstäder ledda av inhemska och utländska konstnärer…
2011–2012
”Kanske jag blev fotograf för att jag var så medveten om det förflutnas betydelse. Jag hade också lätt för att känna hemlängtan. Senare tillkom en önskan att skapa ett manuskript för mitt eget liv – jag undersökte identitetsbegrepp genom fotograferingen och använde fotografiet som…
2011–2012
När bildkonstnärerna Hannele Rantala och Milja Laurila gör sitt Eget rum i museets Projektrum skapar de installationer som behandlar det begränsade rummet, individens oberoende och utkomst och det konstnärliga arbetet. Konstnärens arbetsrum och utställningsrummet som de tagit i besittning liknas…
2011–2012
Var estlandsfödde J. J. Reinberg Finlands första fotografikonstnär? Reinbergs (1823–1896) berörande porträtt och landskap öppnar ett perspektiv mot ett Åbo för 150 år sedan. I de gamla saltpapperskopiorna anar man närvaron av en annan tid och ett annat samhälle, där värdigt klädda ståndspersoner…
2011
Utställningens namn syftar på Lewis Carrolls välbekanta bok Alices äventyr i Underlandet (1865), i vilken huvudpersonen via ett kaninhål hamnar på den ena märkliga platsen efter den andra. Liksom i boken förflyttar sig utställningsbesökaren från det vanliga livet till fantasivärldar som…
2011
Hur ser staden ut ur en bostadslös synvinkel? Var kan man vila, äta och tvätta sig? När grundbehoven är omskötta, vad orkar man då ägna sig åt? Och hur känns det att flytta från gatan in i ett eget hem? På utställningen i processrummet kan man få en aning genom sju personliga fotoserier…
2011
Fotografiska museet fylls med Ulla Jokisalos (f. 1955) fotografier, unika papperssnitt, nålstick och broderier. Utöver bilderna berättar konstnärens objektinstallationer sina egna berättelser.
2011
När en dotter och en mor vill lära känna varandra närmare kan de ha hjälp av att byta kläder. Fotografikonstnären Kristiina Männikkö funderar på sin egen modersrelation i fotografiserien Blicken. Från porträtten blickar konstnären klädd i sin mammas kläder och mamman i dotterns omgivning…
2011
Finlands fotografiska museum förfogar över en omfattande samling, som ibland också kan överraska museets anställda med sin mångsidighet. Pärlor från denna riklighet av fotografier visas nu i museets processrum.
2011
Vad ser en nyckelpiga? Hur skulle fotografier tagna av en sork se ut? Skulle du vilja se världen genom en älgs ögon? Tuula Närhinen (f. 1967) byggde nålhålskameror med mekanismer som liknar ögats uppbyggnad och funktion hos olika djur. Kamerorna placerade hon på ställen där djur kan tänkas röra sig…
2011
Kläderna gör mannen - men barnet då? I sin bildserie undersöker bildkonstnären Heidi Lunabba (f.1977) hur man framhäver och definierar ett barns kön med kläder och andra visuella tecken. Varje barn har fotograferats både som flicka och som pojke i verkstäderna, och bildparen har digitalt…
2011
Fransson begrundar i sin utställning modebutikernas skyltfönster både som visuella fenomen och som del av konsumtionens kulturhistoria. Fönstren är som teaterscener eller filmdukar, där föremålen lyser i rampljusen. Liksom en teaterföreställning behöver fönstret också sin publik för att få…
2011
Man kan också uppleva stämningen och atmosfären i Alice i underlandet i Helsingfors, i processrummet på Finlands fotografiska museum, som är inrett som ett mysigt vardagsrum för Alice. Där kan man ta igen sig på en soffa och läsa litteratur och utställningsbroschyrer om Alice i underlandet samt…
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.