Tidigare utställningar

2018
Temat för Erica Nyholms verk är nära mänskliga relationer: ofta mödrar, döttrar och syskon. De utforskar familjedynamiken ur en kvinnas synvinkel. I verken visar sig familjerna som autonoma enheter, där vi utvecklas till individer genom att spegla oss mot de övriga familjemedlemmarna.
2018
Ian Waelder fördjupar sitt intresse för skejtning och ungdomskultur samt deras reproducerbarhet i form av video, foto och ljud. På utställningen är inte ett enda av fotografierna taget av honom själv. Verken är en samling bilder som Waelder samlat från filmer, tidskrifter och böcker, centrala för skejtkulturen, och ”tillägnat” sig med olika tekniker, ombeskurit och bearbetat.
2018
Fotografen Heidi Piiroinen samt journalisten och författaren Kimmo Oksanen har under 10 års tid följt den romska kvinnan Mihaela Stoicas och hennes familjs och släkts liv i Finland, Rumänien, Grekland, Estland och Frankrike. Via Mihaelas personhistoria griper upphovsmakarna allt djupare in i samhället, i Rumänien, i Europa och i mottagandet av romerna i Finland.
2018
Hur känns din vardag: som morgonrusning eller som långa morgonslumrar, som en buffélunch eller som i förbifarten plockad färdigmat i butiken? År 2016 dokumenterade tio fotografer den finska vardagen ur synvinklar som de själva valt. Utgångspunkten var att utforska den ökade ojämlikheten i det finländska samhället. Det kan vara lätt att identifiera sig med en del av bildernas berättelser, andra känns kanske mer främmande.
2018
I Miia Autios verk har porträtt av tanzaniska ungdomar förvandlats till negativ, där de ursprungliga färgerna syns som sina motsatsfärger. Ljusa fält ter sig skuggiga, mörka fält ljusa.
2018
En känsla av att tiden står stilla och saknad lever i Karl Henrik Edlunds poetiska bildvärld. Bilderna på utställningen är tagna under en period på sex år när Edlund reste på Nordkalotten, på Kolahalvön och i nordvästra Ryssland samt i hans eget vardagsliv i S:t Petersburg och på Åland.
2017–2018
Fotokonstnären Andrei Lajunen (1969–1999) ansåg filosofen Ludwig Wittgensteins skrifter Om visshet och Anmärkningar om färger vara en av de viktigaste influenserna för hans konstnärliga tänkande och arbete. Den sammansatta verkserien Om visshet i museets Vinkelrummmet har fått namn efter Wittgensteins skrift Über Gewissheit. Obs! Utställningen är stängd ons 24.1 – sön 28.1.
2017–2018
I denna gemensamma fotoutställning ställs frågan: på vilket sätt har Finland förändrats under självständighetstiden? Vilka finländska begrepp och livshistorier kan vi föreställa oss i landskapen på gamla och nya foton?
2017–2018
Utställningen Abstrakt! firar det abstrakta fotografiets hundraåriga historia. Utställningen presenterar en stor skara inhemska konstnärer från olika tidsperioder samt de tidiga utländska storheterna inom fenomenet László Moholy-Nagy, Man Ray och August Strindberg.
2017–2018
Sofia Okkonens utställning Rose är ett fotografiskt förspel och en kvinnas profil. Den visar en kvinna instängd i en studio och poserande för kameran. Modellen är som en amatörskådespelare som kallats till provfilmning och får manuskriptet först inför en jurys värderande blick.
2017
Jari Silomäkis bildserie Övningar för vuxenlivet (Harjoitelmia aikuisuuteen) är en berättelse om en ung man, föremålet för hans förtjusning, och smärtpunkterna i deras relation.
2017
Sju olika slags undervisningsgrupper sökte nya sätt att utnyttja museets öppna material med hjälp av olika slags verktyg och tekniker. Utställningen i Processrummet visar hur projektet framskrider som gruppernas lärprocesser och deras konkreta resultat.
2017
Skönheten omger oss på alla sidor, men lägger vi märke till den? Lorenzo Servis (alias SerraGlia) fotoutställning City Wonders är en bildserie om föremål, färger, former och bitar av det urbana landskapet, som vi i allmänhet förbiser. Varje fotografi avslöjar överraskande aspekter av det dagliga livet i Helsingfors.
2017
Den amerikanska fotografen Francesca Woodman (1958–1981) skapade en värld av intima och känslostarka bilder under sitt intensiva, korta liv – hon avled vid endast 22 års ålder.
2017
Tanja Konstenius videoinstallation, som består av rörliga porträtt, är en representation av den kristna konfirmationen som utforskar fenomenet som en övergångsrit.
2017
Den finska landsbygdsmiljön förändrades kraftigt med början på 1960-talet. Fotografen Kaius Hedenström (1943–2006) hade i sitt arbete som pressfotograf lagt märke till hur nya byggnader växte upp på gårdar och i kyrkbyar. Fotografierna i serien Vår landsbygd idag understryker hur häftigt och våldsamt landskapet har förändrats.
2017
En mytisk resa handlar om det årtusenden långa förhållandet mellan djur och människor. Den vill nå den istida jägarens upplevelse av naturen och djuren. Utgångspunkten för verken på utställningen var mänsklighetens äldsta kända konstverk: grott- och klippmålningarna. Som reseledare fungerar björnar, älgar, vildrenar, utdöda uroxar, mammutar och vildhästar. 
2017
Nuförtiden är det svårt att tala om ett enhetligt nordiskt konstfält eller ens om enhetliga nationella fält. Nordic Delights kan ses som ett försök att bryta upp homogeniteten. Konstnärerna som ingår i den här utställningen bor och verkar alla i de nordiska länderna men majoriteten av dem har sina rötter någon annanstans. Den här gången är minoriteterna i majoritet.
2017
Marta Zgierska överlevde jag en allvarlig bilolycka. Utställningen Post behandlar ett trauma som frusit till tystnad och spänning. Var och en kan hitta sin egen smärtpunkt i verken – tärande drömmar, rädslor, tvångstankar och sätt att konfrontera ett traumatiskt minne genom en annan persons upplevelser.
2017
Gasspis, kylskåp, kött och kaffe varje dag. På Ateljé Pietinens reklamfoton från 1940–1960-talen visas lyxiga nyheter, som idag är en självklar del av vårt dagliga liv.
2017
Maten är inte enbart en enkel basförnödenhet med vilken man stillar sin hunger. I år visar Festivalen för politisk fotografi bilder som lyfter upp matens politiska, samhälleliga och ekologiska dimensioner. Matindustrins miljökonsekvenser, klimatförändringen samt hunger, emigration och krig, är…
2017
Finlands fotografiska museum genomförde 2016 ett projekt i samarbete med läroämnet museologi vid Helsingfors universitet Festivalen för politisk fotografi där fotografier av asylsökande i Finland tillsammans med minnen och berättelser nyligen togs till vara. Sammanlagt 41 fotografier lades till museets samlingar.
2017
Elis Hoffman fotograferade serien Fading under fem somrar 2010—2014 på främst små avfolkningsorter runt om i Sverige. Han sökte sig till platser där han aldrig varit förut och träffade människor som han inte tidigare träffat, främlingar. Hoffman har förevigat dessa möten i fotografier som förmedlar en ömhet och sårbarhet hos dem han fotograferar. Men också en stor uppriktig nyfikenhet på livet.
2016–2017
Bilder som skildrar urbaniseringen, industrialiseringen och uppkomsten av välfärdssamhället och konsumtionskulturen – berättelsen om de stora förändringarna i det finländska samhället är bekant. Perspektivet på det 100-åriga Finland är den här gången arbetarklassens. Vi ser arbetet och arbetarna…
2016–2017
Utställningen Virtuous Circle vill förklara det djupa förhållandet mellan konstnär och mecenat genom den konstnärliga processen. Utställningen söker också svar på följande frågor: Vilken betydelse har försäljningen av bilder utöver den ekonomiska? Varför och i vilka omgivningar ska man visa bilderna?
2016
Hur skapas ett snyggt matfoto? Det behövs mjukt naturljus, råvaror eller en portion mat, lite komposition och en stabil hand. Och en lins att titta igenom, nuförtiden oftast en mobiltelefon eller en padda. Från dessa utgångspunkter byggdes kursen Cook it, Snap it upp. Tretton ungdomar i åldern 15…
2016
När Pirkko Tanttu bodde i USA 1980–1981 bar hon med sig kameran överallt. Hon fotade mycket och snabbt, försökte fånga in förbiilande scenerier i gatuvimlet. Största delen av bilderna är från Philadelphia, där Tanttu bodde med sin make, och från New York, dit de gjorde flera utflykter. En del av…
2016
Finsk design upplevde sin guldålder på 1950-talet. De framgångsrika formgivarna hade en betrodd hovfotograf i Finland: Familjeföretaget Pietinen och där särskilt bröderna Otso och Matti Pietinen. De fotograferade bl.a. föremål av Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala, Nanny Still, Kaj Franck och Saara Hopea, som fått pris på internationella arenor.
2016
Fotokonstnären Taneli Eskolas (f. 1958) verk är vävnader av rum och tid – bilder av snölandskap, gatuliv, trädgårdar och urbana paradis. Eskola har registrerat sin omedelbara boendemiljö, såsom 1980-talets Tavastehus och det gamla Malm i Helsingfors. Under sina resor har han förevigat bl.a. Sovjetunionen, Estland, Polen och Italien.
2016
I fotoprojektet Platser i livet delar en grupp invånare på vårdhem i Helsingfors och deras anhöriga med sig minnen i bilder och berättelser från viktiga platser i deras liv. På en sådan plats har en människa upplevt något glädjande eller gripande, någonting oförglömligt.
2016
I Andrey Bogush (f. 1987) fotoinstallationer är fotografiets materiella karaktär en del av både det digitala och det fysiska rummet.
2016
George Eastman grundade Kodaks fabriker i Rochester i USA i slutet av 1800-talet. Kodak gjorde Rochester till en förmögen stad och sysselsatte tusentals människor. När fotografin övergick i den digitala tiden började nedgången för Kodaks affärsverksamhet. Den schweiziska Catherine Leuteneggers dokumentära bildserie Kodak City för åskådaren rakt in i den här försvinnande historien och i dagens kamp.
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.